Hur du kan påskynda behandlingen av begäran om uppgifter

Behandlingstiden påverkas av innehållet i ansökan (särskilt noggrannheten i beskrivningen av begärda uppgifter), läget för behandlingen av ansökan samt de personuppgiftsansvarigas svarstider. Om du är osäker på din ansökan ska du vid behov vara i direkt kontakt med personuppgiftsansvariga och Findatas rådgivning för att påskynda behandlingen.

Du kan påskynda behandlingen av din ansökan på följande sätt:

  • Fyll i ansökan noggrant.
  • Definiera uppgiftsbehovet och registerspecifika materialurval så noggrant som möjligt innan du skickar in ansökan. Skicka en tom exempeltabell för varje statistikuppgift du begär så att rad- och kolumnvariablerna tydligt är definierade.
  • Kontakta de personuppgiftsansvariga direkt om du behöver mer information om materialet eller variablerna. De registeransvariga erbjuder i enlighet med lagen om sekundär användning rådgivningstjänst för sitt eget material och är de bästa experterna på detta. Mer information finns på sidan Material. Du kan även använda Materialkatalogen.