Aiemmin luvitettujen tietojen yhdistäminen Findatan luvittamaan aineistoon

 • Voit hakea muiden tietojen yhdistämistä aineistoon vain silloin, jos muutoshakemuksen kohteena olevan alkuperäisen luvan on myöntänyt Findata.
 • Kuvaile yhdistettävät aineistot vapaamuotoisesti. Kerro aineistokohtaisesti, mistä tiedot ovat peräisin (rekisterinpitäjä, kyselytutkimuksen aineisto tms.), missä muodossa tiedot ovat ja mille kohdejoukolle tiedot on muodostettu.
 • Täytä ennakkotiedot yhdistettävistä aineistoista taulukkoon.
  • Laita eri formaateissa (esim. pdf, Excel, csv) olevien tiedostojen tiedot omille riveilleen aineistoittain.
  • Taulukkomuotoiset, Findatan käsittelyä vaativat tiedostot toimitetaan Findatalle csv- tai SAS-formaatissa.
  • Tiedostojen koko: Jos tiedot ovat taulukkomuodossa, kerro arvio rivien ja sarakkeiden lukumäärästä.
  • Erityishuomiot: Kerro, missä muuttujissa/kohdissa tunnistetietoja esiintyy. Esimerkiksi: osoitetiedot sisältävä muuttuja; avoimen tekstilouhinnan seassa nimitietoja; tai kuva/pdf-tiedostojen nimissä henkilötunnuksia.
  • Tunnistetietoja ovat esimerkiksi henkilötunnukset, nimet, osoitteet ja puhelinnumerot.
 • Ilmoita, mihin aiemmin luvitettujen tietojen käyttö perustuu.
 • Huom! Älä liitä aineistoja tähän hakemukseen. Findata antaa ohjeet miten aineistot toimitetaan tietoturvallisesti.