Oikeus saada pääsy tietoihin (tietosuoja-asetuksen 15 artikla)

Rekisteröidyllä on oikeus saada jäljennös henkilötiedoistaan, joita Findata käsittelee.

Lisäksi sinulla on rekisteröitynä oikeus saada tietoa siitä:

  • mistä henkilötietosi on saatu
  • miksi henkilötietojasi tarvitaan
  • kuinka kauan henkilötietojasi tarvitaan
  • onko henkilötietojasi luovutettu ja jos on, minne
  • onko henkilötietojasi siirretty EU:n ulkopuolelle ja mitä tietosuoja-asetuksen mukaista suojatointa niihin on sovellettu
  • käytetäänkö tietojen käsittelyssä automaattista käsittelyä ja
  • miten voit käyttää henkilötietoihin liittyviä oikeuksiasi.