• Ajanjaksoon, jonka ajalta tiedot poimitaan, voi hakea pidennystä tietoluvan muutoshakemuksella vain silloin, jos alkuperäisen luvan on myöntänyt Findata tai Findatalle lupatoimivaltansa siirtänyt rekisterinpitäjä.
  • Luettele taulukkoon rekisterit, joita poiminta-ajanjakson muutos koskee.
  • Anna tarkemmat muuttujatiedot poimintakuvauslomakkeella (Word-tiedosto, 57kt).
    • Lataa lomake ja täytä se ohjeiden mukaan. Ota yhteyttä suoraan rekisterinpitäjiin ja käy poimintakuvaus läpi rekisterinpitäjien kanssa jo ennen hakemuksen jättämistä Findataan. Rekisterinpitäjä antaa samalla arvion poiminnan kustannuksista.
    • Liitä täytetyt poimintakuvauslomakkeet Word-tiedostomuodossa. Poimintakuvauslomake tarvitaan Word-tiedostomuodossa, sillä Findata tai rekisterinpitäjät voivat joutua tekemään siihen muutoksia.
    • Tietoa eri rekistereistä ja rekisterien tietosisällöistä (muuttujanimet, muuttujakuvaukset, rekisteristä poimittava aikajakso ym.) löytyy muun muassa Aineistokatalogista (aineistokatalogi.fi).