Sovi poiminnoista erikseen rekisterinpitäjän ja manuaalipoimijan kanssa