• Tietoluvan muutoshakemuksella voi hakea tietojen (esimerkiksi uusien muuttujien) lisäämistä aineistoon vain silloin, kun aineiston tietolähteet (esimerkiksi rekisterit) ja kohdejoukko pysyvät samoina kuin aiemmin tehdyissä poiminnoissa.
  • Ilmoita taulukkoon, mistä rekisteristä tai rekistereistä uusia tietoja (esim. muuttujia) poimitaan.
  • Anna tarkemmat muuttujatiedot poimintakuvauslomakkeella (Word-tiedosto, 57kt).
    • Lataa lomake ja täytä se ohjeiden mukaan. Ota yhteyttä suoraan rekisterinpitäjiin ja käy poimintakuvaus läpi rekisterinpitäjien kanssa jo ennen hakemuksen jättämistä Findataan. Rekisterinpitäjä antaa samalla arvion poiminnan kustannuksista.
    • Liitä täytetyt poimintakuvauslomakkeet Word-tiedostomuodossa. Poimintakuvauslomake tarvitaan Word-tiedostomuodossa, sillä Findata tai rekisterinpitäjät voivat joutua tekemään siihen muutoksia.
    • Tietoa eri rekistereistä ja rekisterien tietosisällöistä (muuttujanimet, muuttujakuvaukset, rekisteristä poimittava aikajakso ym.) löytyy muun muassa Aineistokatalogista (aineistokatalogi.fi).