Toisiolain piiriin kuuluvat

  • Kuolemansyytiedot

Tilastokeskuksen kuolemansyytietoja on saatavilla vuosilta 1971 – uusin vuosi. Uusin vuosi määräytyy tilastovuosi + 12 kk tahdilla.

Jos tarvitaan muita tietoja, Tilastokeskus vastaa hakemuksen käsittelystä ja lupapäätöksestä.

Muuttujatasoista tietoa Aineistokatalogissa

Mahdolliset yhteydenotot ja tiedustelut osoitteeseen: poimintapyynnot@stat.fi

Kustannusarviot

Löydät Tilastokeskuksen kustannusarviot kuolemansyytiedoille Tilastokeskuksen hinnastosta kohdasta Kuolemansyytiedot (stat.fi).