Anna lausunto tietolupahakemuksen ja tiedonhyödyntämissuunnitelman tietosisältöjä ja tietorakenteita koskevasta määräyksestä

Sosiaali- ja terveysalan tietolupaviranomainen Findata pyytää lausuntoja määräysluonnoksesta, joka koskee tietolupahakemuksen sekä tiedonhyödyntämissuunnitelman sisältöjä.

Määräyksen tarkoituksena on varmistaa, että kulloinkin toimivaltainen viranomainen käsittelee tietolupahakemukset yhdenmukaisella ja lainmukaisella tavalla. Lisäksi tavoitteena on mahdollistaa sosiaali- ja terveysalan tietoaineistojen turvallinen ja tehokas hyödyntäminen.

Pääset antamaan lausunnon Lausuntopalvelu.fi-verkkopalvelun kautta tästä linkistä: https://www.lausuntopalvelu.fi/FI/Proposal/Participation?proposalId=1b6efcce-1e03-4208-9c4a-0c0f85ec79a6 (avautuu uuteen ikkunaan).

Viimeinen päivä antaa lausunto on maanantai 24.1.2022. Lausuntojen käsittely tapahtuu joulu-, tammi- ja helmikuun aikana.

Vastaukset pyydetään lähettämään ainoastaan Lausuntopalvelu.fi-portaalin kautta, jotta niiden tehokas ja systemaattinen käsittely on mahdollista. Lausunnon voi antaa suomen tai ruotsin kielellä.

Lisätiedot:

Kysymykset ja tiedustelut osoitteeseen info@findata.fi otsikolla: THL/6349/14.02.00/2021 Määräysluonnos tietolupahakemuksesta ja tiedonhyödyntämissuunnitelmasta