Anna lausunto tietoturvallisia käyttöympäristöjä koskevan määräyksen muutoksista – aikaa 17.12.2021 saakka

Sosiaali- ja terveysalan tietolupaviranomainen Findata pyytää lausuntoa muutoksiin, jotka koskevat määräystä muiden palveluntarjoajien tietoturvallisille käyttöympäristöille asetettavista vaatimuksista.

Nyt lausuttavana oleva määräys korvaa aiemman, 5.10.2020 annetun määräyksen. Uusi määräys kuvaa aiempaa tarkemmin ja yksityiskohtaisemmin muiden palveluntarjoajien tietoturvallisille käyttöympäristöille asetettavia vaatimuksia. Lisäksi määräykseen on lisätty oma kappaleensa todistuksen myöntämisen perusteista.

Pääset antamaan lausunnon Lausuntopalvelu.fi-verkkopalvelun kautta tästä linkistä: Lausuntopyyntö määräyksen muutokseen: Muiden palveluntarjoajien tietoturvallisille käyttöympäristöille asetettavat vaatimukset (linkki aukeaa uuteen ikkunaan).

Viimeinen päivä antaa lausunto on 17.12.2021.

Lausunnot pyydetään lähettämään ainoastaan Lausuntopalvelu.fi:n kautta, jotta niiden tehokas ja systemaattinen käsittely on mahdollista.

Lisätietoja:

Lähetä lausuntopyyntöön liittyvät tiedustelut osoitteeseen info@findata.fi otsikolla: Lausuntopyyntö THL/6100/4.00.00/2021

Linkki lausunnon antamiseen: https://www.lausuntopalvelu.fi/FI/Proposal/Participation?proposalId=1ba1e10d-0970-4c47-8586-af331c6e2e64&proposalLanguage=da4408c3-39e4-4f5a-84db-84481bafc744