36 vastausta Findatan kyselyyn muiden palveluntarjoajien käyttöympäristöistä

Toteutimme huhtikuussa kyselyn, jonka avulla oli tarkoitus saada kansallinen yleiskuva mahdollisesti suunnitteilla tai rakenteilla olevista tietoturvallisista käyttöympäristöistä ja niiden palveluntarjoajista.

Saimme kaikkiaan 36 vastausta 31 eri organisaatiolta. Näistä 19 on suunnittelemassa tai toteuttamassa toisiolain mukaista käyttöympäristöä ja sen auditointia, joskin palveluntarjoaja oli joissain sama.

Auditoinnin arvioidut valmistumisaikataulut vaihtelivat kesäkuun 2021 ja vuoden 2022 välillä.

Vastanneista 11 organisaatiota ei ollut tässä vaiheessa suunnittelemassa tai toteuttamassa käyttöympäristöä.

Lämmin kiitos kaikille vastanneille, hyödynnämme tietoa mm. toiminnan suunnittelussa sekä toisiokäytön ekosysteemin kehittämisessä.