Aineistokuvausten yhdenmukaistaminen siirtyy ensi vuoteen – määräys tulossa lausuttavaksi lokakuussa

Rekisterinpitäjien aineistokuvausten yhdenmukaistamiseen on tullut aikataulumuutoksia. Yhteisen aineistokuvaustyön varsinainen käynnistäminen siirtyy vuoden 2021 puolelle. Työvaiheita ei siis toteuteta vielä syksyllä 2020, kuten keväällä ehdotettiin. Kerromme tulevista aikatauluista tarkemmin myöhemmin, kunhan suunnitelmat täsmentyvät.

Aineistokuvaustyö jatkuu Findatassa toisiolakiin (12 §) kirjatun määräyksen valmistelulla. Määräyksestä ja siihen liittyvästä sosiaali- ja terveysministeriön asetuksesta järjestetään lokakuussa lausuntokierros Lausuntopalvelu.fi-verkkosivuilla. Tavoitteena on, että aineistokuvauksia koskeva asetus astuisi voimaan 1.1.2021.

Asetuksen voimaantulon jälkeen pyritään etenemään aiemman suunnitelman mukaisesti:

  1. Rekisterinpitäjät ilmoittavat Findatalle keskeiset aineistonsa, joista kuvaustyö aloitetaan.
  2. Aineistojen ja niihin sisältyvien muuttujien tiedot viedään Aineistoeditoriin (https://aineistoeditori.fi/).
  3. Muuttujien koodistot kuvataan.

Tämän jälkeen työ jatkuu kunkin rekisterinpitäjän mahdollisten muiden rekisteriaineistojen kuvaamisella edellä esitetyn prosessin mukaisesti.

Heräsikö aineistokuvauksia koskevia kysymyksiä? Ole yhteydessä aineistokuvausten johtavaan asiantuntijaan Peija Haaramoon (puh. 029 524 7888 / etunimi.sukunimi@findata-renewal.thl-sivustot.fi-r.seravo.com).