Anna lausunto aineistokuvauksia koskevasta määräyksestä – aikaa 6.12.2020 saakka

Sosiaali- ja terveysalan tietolupaviranomainen Findata pyytää lausuntoa määräysluonnoksesta, joka koskee sote-tietojen toissijaisen käytön aineistokuvauksia.  Samanaikaisesti lausuttavana on sosiaali- ja terveysministeriön asetus koskien aineistokuvausten aikataulua.

Pääset antamaan lausunnon Lausuntopalvelu.fi-verkkopalvelun kautta tästä linkistä: https://www.lausuntopalvelu.fi/FI/Proposal/Participation?proposalId=ad80bbf9-b11f-4dbf-9d33-087483cbe3f0 (avautuu uuteen ikkunaan).

Viimeinen päivä antaa lausunto on 6.12.2020. Lausuntojen käsittely tapahtuu joulu-tammikuun aikana.

Lausunnot pyydetään lähettämään ainoastaan Lausuntopalvelu.fi:n kautta, jotta niiden tehokas ja systemaattinen käsittely on mahdollista.

Mistä aineistokuvauksissa on kyse?

Toisiolain piirissä olevien organisaatioiden on rekisterinpitäjinä laadittava aineistokuvaukset tietovarantojensa tietosisällöistä. Näihin organisaatioihin kuuluvat esimerkiksi sosiaali- ja terveydenhuollon julkiset palvelunjärjestäjät.

Findata antaa tarkemman määräyksen laadittavien aineistokuvausten tietosisällöistä, käsitteistä ja tietorakenteista. Nyt lausuttavana on kyseisen määräyksen luonnos. Määräysluonnoksen valmisteluun on osallistunut Findatan kanssa yhteistyössä Terveyden ja hyvinvoinnin laitos.

Aineistokuvausmääräyksen tavoitteena on määritellä yhteiset aineistokuvausperiaatteet sosiaali- ja terveysalan rekisterinpitäjien aineistojen ja niiden sisältämien tietojen kuvaamiselle.

Yhdenmukaiset, samaan paikkaan kootut aineistokuvaukset helpottavat ja tehostavat ensisijaisessa käyttötarkoituksessa kerättyjen tietojen hyödyntämistä toisiokäytössä. Hyvin tehdyt aineistokuvaukset auttavat myös rekisterinpitäjiä tietoaineistojen hallinnassa.

Katso myös:

Lisätiedot:

Peija Haaramo
Johtava asiantuntija, aineistokuvaukset
Kysymykset ja tiedustelut osoitteeseen peija.haaramo(at)findata-renewal.thl-sivustot.fi-r.seravo.com otsikolla: Lausuntopyyntö THL/5793/4.00.00/2020