Anna lausunto tietoturvallisen käyttöympäristön vaatimuksista – aikaa 26.6.2020 saakka

Sosiaali- ja terveysalan tietolupaviranomainen Findata pyytää lausuntoa määräysluonnoksesta, joka koskee tietoturvalliselle käyttöympäristölle asetettavia vaatimuksia.

Pääset antamaan lausunnon Lausuntopalvelu.fi-verkkopalvelun kautta tästä linkistä: Muiden palveluntarjoajien tietoturvallisille käyttöympäristöille asetettavat vaatimukset (linkki aukeaa uuteen ikkunaan).

Viimeinen päivä antaa lausunto on 26.6.2020. Lausuntojen käsittely tapahtuu heinä-elokuun 2020 aikana.

Lausunnot pyydetään lähettämään ainoastaan Lausuntopalvelu.fi:n kautta, jotta niiden tehokas ja systemaattinen käsittely on mahdollista.

Mistä on kyse?

Laki sosiaali- ja terveystietojen toissijaisesta käytöstä (ns. toisiolaki) astui voimaan 1.5.2019. Laissa säädetään Sosiaali- ja terveysalan tietolupaviranomaisesta eli Findatasta, jonka tehtävänä on myöntää lupia laissa määriteltyihin sote-toimialan tietoihin.

Findata myös ylläpitää laissa määriteltyä tietoturvallista käyttöympäristöä. Ne tietoaineistot, joihin Findata on myöntänyt luvan, luovutetaan analysoitavaksi pääsääntöisesti kyseiseen käyttöympäristöön.

Toisiolain mukaan on kuitenkin mahdollista, että tiedot luovutetaan myös muuhun käyttöympäristöön, mikäli se on välttämätöntä. Tällöin tämän muun käyttöympäristön on oltava arvioitu tietoturvallisuuden arviointilaitoksen toimesta ja arvioinnista tulee olla todistus.

Findata antaa tarkemmat määräykset edellä tarkoitetuille muille tietoturvallisille käyttöympäristöille asetettavista vaatimuksista. Nyt lausuttavana on näiden määräysten luonnos. Määräysluonnoksen valmisteluun on osallistunut Findatan kanssa yhteistyössä Kyberturvallisuuskeskus, CSC, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL ja Tyks.

Lisätietoja:

Lausuntopyyntöön liittyvät tiedustelut pyydetään lähettämään osoitteeseen info@findata-renewal.thl-sivustot.fi-r.seravo.com otsikolla: Lausuntopyyntö THL/2492/4.00.00/2020.

Linkki lausunnon antamiseen: https://www.lausuntopalvelu.fi/FI/Proposal/Participation?proposalId=676548c8-8820-4d5e-99fd-0b3e75fbe56a&proposalLanguage=da4408c3-39e4-4f5a-84db-84481bafc744