AVIt ovat siirtäneet toisiolain mukaisen lupatoimivallan Findatalle

Etelä-Suomen, Lounais-Suomen, Itä-Suomen, Länsi- ja Sisä-Suomen, Pohjois-Suomen ja Lapin aluehallintovirastot ovat siirtäneet toisiolain piiriin kuuluvien aineistojen lupatoimivallan Sosiaali- ja terveysalan tietolupaviranomainen Findatalle.

Rekisterinpitäjät voivat valtuuttaa Findatan myöntämään puolestaan toisiolaissa säädetyt luvat. Käsittelemme tällöin rekisterinpitäjän puolesta myös sellaiset tietolupa- ja muutoshakemukset, jotka koskevat vain kyseisen rekisterinpitäjän omien rekisterien tietoja.

Näet kaikki Findatalle toimivaltansa siirtäneet rekisterinpitäjät sivulta Aineistot.