Esiselvitys toisiolain vaikutuksista ja ehdotus toimenpiteistä julkaistu

Sosiaali- ja terveystietojen toissijaisen käytön ohjausryhmä on teettänyt esiselvityksen toisiolain vaikutuksista sekä siihen perustuvan ehdotuksen toimenpiteistä.

Esiselvityksen tavoitteena oli arvioida miten toisiolaille asetetut tavoitteet ovat toteutuneet sekä tunnistaa lain vaikutuksia sote-alan tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoimintaan sekä opetukseen.

Lisäksi esiselvityksen perusteella on laadittu raportti, jonka tavoitteena on esittää konkreettisia toimenpiteitä toisiolain toimeenpanon ja laille asetettujen tavoitteiden saavuttamisen tueksi.

Molemmat raportit on laadittu STM:n toimeksiantona.

Tutustu raportteihin alla olevista linkeistä: