Findata haki EU-rahoitusta järjestelmien kehittämiseen

Sosiaali- ja terveysalan tietolupaviranomainen Findata on jättänyt hakemuksen Euroopan komission EU4Health-ohjelman rahoitushakuun. Jäsenmaiden haettavissa on yhteensä 37 miljoonaa euroa.

Euroopan komission rahoitushaku Direct grants to Member States: for setting up services by Health Data Access Bodies – Secondary use of health data päättyi 28.2.2023. Findata jätti rahoitushakemuksen Suomen edustajana helmikuun alussa.

”Hakemukset arvioidaan maalis-huhtikuussa ja tieto arviointien tuloksista pitäisi tulla toukokuussa. Jos rahoitus myönnetään ja kaikki menee hyvin, hanke voisi alkaa alkusyksystä”, Findatan kehittämispäällikkö Maari Parkkinen sanoo.

Findatan nelivuotisen hankkeen kokonaisbudjetiksi muodostui noin 2,5 miljoonaa euroa, josta omarahoitusosuus on 40 %.

Rahoitushaulla pyritään tukemaan ja valmistelemaan EU-maita rajat ylittävään terveystietojen toisiokäyttöön. Taustalla on Euroopan komission asetusehdotus eurooppalaisesta terveysdata-avaruudesta (EHDS), joka annettiin toukokuussa 2022.

”Haemme rahoitusta toimintamme kannalta keskeisten palveluiden, kuten asiointipalvelun, kansallisen aineistokatalogin ja Kapseli-käyttöympäristön edelleen kehittämiseksi”, Parkkinen sanoo.

Lisäksi rahoitusta haetaan EHDS-asetusta pilotoivan hankkeen työn jatkamiseksi ja mm. valmisaineistoihin liittyvään kehitystyöhön.

”Tavoitteena on valmistautua EHDS:n toimeenpanoon. Siihen kuuluu toiminnan tehostaminen, tietoturvasta huolehtiminen ja tekniset ratkaisut rajat ylittävään tiedonvaihtoon”, Parkkinen sanoo.

Lue lisää

Lisätiedot

Maari Parkkinen

Kehittämispäällikkö 029 524 7602