Findatan kautta aineistot tehokkaammin ja turvallisemmin hyötykäyttöön

Suomessa on ainutlaatuiset sosiaali- ja terveysalan rekisteriaineistot, joita on hyödynnetty tutkimuksessa ja tilastoinnissa menestyksekkäästi jo vuosikymmenien ajan. Findata tekee aineistojen toissijaisesta käytöstä tietoturvallisempaa ja mahdollistaa niiden tehokkaamman hyödyntämisen.

Luotettavan, turvallisesti kerätyn ja säilytetyn aineiston toissijainen käyttö hyödyttää kaikkia. Sen avulla voidaan tarjota tehokkaampia hoitoja ja parempia palveluja, tehdä tietoon perustuvia päätöksiä sekä ratkaista yhteiskunnallisia ongelmia.

Sosiaali- ja terveystieto on hyvin arkaluontoista. Aineistojen keräämistä, säilytystä ja käyttöä ohjaavat tiukat määräykset tietoturvasta ja aineistojen käsittelystä. Niiden hyödyntäminen toissijaiseen käyttöön vaatii luvan.

Tästä syystä aineistojen hyödyntäminen on vienyt aikaa. Jos esimerkiksi tutkija on tarvinnut aineistoja useasta eri rekisteristä, lupahakemuksia on pitänyt tehdä monelle rekisterinpitäjälle. Aineistojen saaminen on voinut kestää jopa vuosia.

Miten tilanne muuttuu Findatan myötä?

Findata on yhden luukun palvelu sosiaali- ja terveystietojen toissijaiseen käyttöön. Se tekee aineistojen toissijaisesta käytöstä entistä turvallisempaa, parantaa yksilöiden tietosuojaa ja helpottaa lupien hakemista ja aineiston saamista.

Jatkossa Findata myöntää luvat keskitetysti silloin, kun toissijaiseen käyttöön tarvittavia tietoja on tarpeen yhdistellä useilta eri rekisterinpitäjiltä. Lisäksi yhdistelemme aineistot asiakkaan puolesta ja toimitamme ne tietoturvalliseen etäkäyttöympäristöön käsiteltäväksi.

Näin tiedon tarvitsijat saavat aineistot nopeammin käyttöön ja niiden käsittely on myös turvallisempaa.

Onko sosiaali- ja terveystietojen hyödyntäminen turvallista?

Findata luovuttaa tiedot aina siten, että henkilöiden tietosuoja maksimoidaan kussakin käyttötilanteessa. Lisäksi tietoja luovutetaan vain sen verran kuin niitä välttämättä tarvitaan.

Tilastotasoisen aineiston anonymiteetti on varmistettu ja yksilötason pseudonymisoituja aineistoja ei luovuteta suoraan, vaan ne säilyvät Findatan hallussa määräajan.

Tietojärjestelmät tallentavat tietojen käsittely- ja tapahtumahistoriaa eli keräävät lokia erilaisista tapahtumista. Niistä ilmenee esimerkiksi se, kuka tietoja on käsitellyt, miten ja milloin.

Tällä hetkellä Findata käynnistää toimintaa ja verkkosivuja päivitetään palvelujen edistymisen mukaisesti.