Sosiaali- ja terveysministeriö on antanut maksuasetuksen Sosiaali- ja terveysalan tietolupaviranomaisen eli Findatan suoritteiden maksullisuudesta vuodelle 2023.

Uuden maksuasetuksen myötä joihinkin maksuihin on tulossa korotuksia.

Asetus on voimassa 1.1.–31.12.2023 ja vaikuttaa kaikkiin tuona aikana tehtäviin lupa- ja tietopyyntöpäätöksiin. Asetus siis määrittää hinnat myös niille tietopyynnöille sekä tietolupa- ja muutoshakemuksille, jotka ovat olleet vireillä ennen asetuksen voimaantuloa.

Päivitämme Hinnasto-sivun uusilla tiedoilla perjantaina 30.12.2022.

Findatan lupa- ja päätösmaksut vuonna 2023

 • Tietoluvat
  • 600 euroa, kun hakemuksen käsittelyyn kulunut työaika alle 7 tuntia (vuonna 2022: 500 euroa)
  • 1 300 euroa, kun hakemuksen käsittelyyn kulunut työaika 7–14 tuntia (vuonna 2022: 1 000 euroa)
  • 3 000 euroa, kun hakemuksen käsittelyyn kulunut työaika yli 14 tuntia
  • 3 000 euroa, kun hakijan toimipaikka muu kuin EU- tai ETA-maa
 • Muutosluvat
  • 300 euroa, kun kyseessä vähäinen muutos (vuonna 2022: 250 euroa)
  • 600 euroa, kun kyseessä muu muutos (vuonna 2022: 400 euroa)
 • Tietopyyntöpäätös
  • 2 500 euroa
 • Opinnäytetyöhön liittyvä tietolupa ja tietopyyntöä koskeva päätös hakijalle, jonka kotipaikka on Suomessa tai muussa EU- tai ETA-maassa
  • 250 euroa
 • Lisäksi tietoluvan ja tietopyyntöä koskevan päätöksen mukaisten tietojen poimimisesta, toimittamisesta ja yhdistelystä, esikäsittelystä, pseudonymisoinnista ja/tai anonymisoinnista peritään korvaus käytettyjen työtuntien perusteella
  • 135 euroa/tunti (vuonna 2022: 115 euroa/tunti)

Linkkejä