Findatan palvelu- ja lupamaksut muuttuvat vuonna 2024 – tutkijalähtöiselle tutkimukselle halvemmat hinnat

Sosiaali- ja terveysministeriö on antanut maksuasetuksen Findatan asiakasmaksuista vuodelle 2024. Alennetuilla päätösmaksuilla halutaan tukea tutkijalähtöistä rekisteritutkimusta ja edistää sote-tietojen toisiokäyttöä.

1.1.2024 voimaan tulevan maksuasetuksen perusteella tietolupien ja Findatan palvelumaksujen hinnat muuttuvat. Suppeiden ja laajojen tietolupien hintoja lasketaan, kun taas normaalin tietoluvan ja tuntiperusteisen työn hinnat nousevat hieman.

Alennetulla maksukategorialla halutaan tukea tutkijalähtöistä tutkimusta

Maksuasetusluonnokseen annettujen lausuntojen perusteella tutkijalähtöiselle tutkimukselle muodostetaan uusi maksukategoria. Normaalien ja laajojen tietolupien sekä tietopyyntöjen hinnat ovat 50 prosenttia pienemmät, kun kyse on tutkijalähtöisestä tutkimuksesta.

Alennetun maksukategorian tarkoituksena on parantaa tutkijalähtöisten tutkimusten mahdollisuuksia toteuttaa rekisteritutkimusta. Tämä tukee myös toisiolain tavoitetta sote-tietojen toisiokäytön edistämisestä.

Tutkijalähtöisellä tutkimuksella tarkoitetaan ilman ulkopuolista rahoitusta tai julkisen terveydenhuollon toimintayksikön, korkeakoulun, tutkimuslaitoksen tai muun julkisen tai yleishyödyllisen yhteisön rahoituksella toteutettavaa tutkimusta. Hakemukseen on liitettävä selvitys siitä, miten tutkimus rahoitetaan.

Asetus koskee vuonna 2024 tehtäviä päätöksiä ja aineiston käsittelyä

Asetus on voimassa 1.1.–31.12.2024 ja vaikuttaa kaikkiin tuona aikana tehtäviin lupa- ja tietopyyntöpäätöksiin. Asetus siis määrittää hinnat myös niille tietopyynnöille sekä tietolupa- ja muutoshakemuksille, jotka ovat olleet vireillä ennen asetuksen voimaantuloa.

Maksuasetus määrittää myös Findatan tuntityönä tehtävän aineistonkäsittelyn ja muun työn kustannukset. Jos lupapäätös on tehty vuonna 2023, mutta aineiston käsittely tehdään vuonna 2024, määrittyy tuntityö vuoden 2024 maksuasetuksen perusteella.

Päivitämme Hinnasto-sivun uusilla tiedoilla tiistaina 2.1.2024.

Maksuasetus Findatan asiakasmaksuista Hankeikkunassa (stm.fi)

Findatan lupa- ja päätösmaksut vuonna 2024

Tietoluvat

 • Suppea tietolupa: 300 euroa (vuonna 2023: 600 euroa)
 • Normaali tietolupa: 1 400 euroa (vuonna 2023: 1 300 euroa)
  • Normaali tietolupa tutkijalähtöiseen tutkimukseen: 700 euroa
 • Laaja tietolupa: 2 000 euroa (vuonna 2023: 3 000 euroa)
  • Laaja tietolupa tutkijalähtöiseen tutkimukseen: 1 000 euroa
 • Tietolupa, kun hakijan toimipaikka on muu kuin EU- tai ETA-maa: 3 000 euroa
 • Tietolupa opinnäytetyöhön: 250 euroa

Muutosluvat

 • Vähäinen muutos: 300 euroa
 • Muu muutos 600 euroa

Tietopyyntöpäätös

 • Tietopyyntö: 2 500 euroa
 • Tietopyyntö tutkijalähtöiseen tutkimukseen: 1 250 euroa
 • Tietopyyntö opinnäytetyöhön: 250 euroa

Tuntiperusteinen työ

Tietoluvan ja tietopyyntöä koskevan päätöksen mukaisten tietojen poimimisesta, toimittamisesta ja yhdistelystä, esikäsittelystä, pseudonymisoinnista ja anonymisoinnista peritään korvaus käytettyjen työtuntien perusteella.

 • 147 euroa/tunti (vuonna 2023: 135 euroa/tunti)

Ota yhteyttä

Essi Suonvieri
Erityisasiantuntija, sosiaali- ja terveysministeriö
p. 0295 163 137
etunimi.sukunimi(at)gov.fi

Johanna Seppänen
Johtaja, Findata
0295 246 020
johanna.seppanen(at)findata.fi

Lue lisää