Kaksi vakituista virkaa avoinna, hae meille erityisasiantuntijaksi 8.4. mennessä!

Haemme aineistopalveluihin kahta erityisasiantuntijaa vakituiseen virkaan. Aloitus 1.5.2022 tai sopimuksen mukaan.

Erityisasiantuntija sijoittuu Findatan aineistopalvelut-tiimiin. Tehtävässä vastaat itsenäisesti asiakkaan koko palveluprosessista, johon sisältyy neuvontaa, lupakäsittelyä, sopimusasioita sekä aineiston kokoamista ja yhdistelyä. Lisäksi teet tiivistä yhteistyötä erilaisten sote-tiedon tuottajien kanssa. Tehtävänkuvaa voidaan painottaa valitun henkilön erityisosaamisen ja toiveiden mukaan.

Saatat olla tehtävään sopiva henkilö, mikäli sinulla on

  • soveltuva ylempi korkeakoulututkinto
  • kokemusta sosiaali- ja terveysalan rekisteriaineistoista
  • kokemusta asiakas- ja sidosryhmäyhteistyöstä.

Lisäksi tehtävän hoitaminen edellyttää

  • ymmärrystä sote-tietojen toissijaiseen käyttöön, henkilötietojen käsittelyyn ja tietosuojaan liittyvästä lainsäädännöstä
  • monipuolisia tietoteknisiä valmiuksia
  • osaamista tilasto-ohjelmista
  • sujuvaa englannin ja tyydyttävää ruotsin kielen taitoa.

Eduksi luetaan halu oppia uutta ja kehittyä tehtävien mukana.

Tarjoamme monipuolisen työnkuvan kansallisesti ja kansainvälisesti merkittävässä yhden luukun periaatteella toimivassa sote-tietovarantopalvelussa.

Sosiaali- ja terveysalan tietolupaviranomainen Findata toimii Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) yhteydessä. Findata on oikeudellisesti itsenäinen viranomainen, jonka tehtävänä on edistää sote-tietojen toissijaista käyttöä järjestämällä ja tuottamalla neuvonta-, lupa-, aineistonhallinta- ja tietojärjestelmäpalveluja terveysdatan hyödyntäjille. Findatan tehtävistä on säädetty sosiaali- ja terveystietojen toissijaista käyttöä koskevassa laissa (552/2019).

Virkaan valittavasta henkilöstä tehdään hakijan suostumuksella henkilöturvallisuusselvitys (Turvallisuusselvityslaki 726/2014). Turvallisuusselvitysmenettelystä ja selvityksen kohteen oikeuksista löytyy tarkempia tietoja osoitteessa www.supo.fi

Tehtävässä noudatetaan kuuden (6) kuukauden koeaikaa.

Palkka

Virka sijoittuu THL:n palkkausjärjestelmän vaativuusluokkaan 5, jossa tehtäväkohtainen palkka on 3704,67 euroa. Lisäksi maksetaan suoriutumiseen perustuvaa henkilökohtaista palkanosaa.

Hae paikkaa

Jätä hakemus viimeistään perjantaina 8.4.2022 klo 12 mennessä valtiolle.fi-palvelussa osoitteessa: https://www.valtiolle.fi/fi-FI/ilmoitus?id=33-153-2022

Lisätiedot

Mervi Siltanen

Aineistopalveluiden päällikkö 029 524 8627