Kuva- ja signaalitiedon anonymisointia toisiokäytössä koskeva linjaus julkaistu

Sosiaali- ja terveysministeriön asettama korkean tason asiantuntijaryhmä on laatinut kuva- ja signaalitietojen anonymisointia ja anonymiteettiä koskevan periaatelinjauksen.

Linjauspaperissa määritellään, miten kuva- ja signaalitietoa tulisi arvioida anonymiteetin näkökulmasta ja milloin kuva- ja signaalitietoa voidaan pitää anonyymina. Signaalitietoa on esimerkiksi sydänfilmin ja verenpainemittauksen aikana kerätty data. Kuvatietoon sisältyvät muun muassa magneettikuvat.

Anonyymilla tiedolla tarkoitetaan tietoa, jota ei voida yhdistää tiettyyn henkilöön tai muihin henkilötietoihin. Yksittäistä henkilöä ei siis voida tunnistaa anonyymin tiedon perusteella.

Lue lisää