STM:n maksuasetus Findatan hinnoista vuodelle 2023 on lausuttavana

Palveluidemme hinnat perustuvat sosiaali- ja terveysministeriön asetukseen Sosiaali- ja terveysalan tietolupaviranomaisen suoritteiden maksullisuudesta. Asetus Findatan hinnoista vuodelle 2023 on nyt lausuttavana.

Asetusluonnoksen perusteella hintoihin on tulossa korotuksia. Olemme esittäneet maksuasetuksen valmistelussa, että hinnat pidettäisiin ennallaan.

Lausunnot pyydetään jättämään osoitteessa lausuntopalvelu.fi 7.12.2022 mennessä.

Kaikki lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan lausuntopalvelu.fi-sivustolla ja STM:n hankerekisterissä.

Linkki lausuntopalveluun: https://www.lausuntopalvelu.fi/FI/Proposal/Participation?proposalId=f1331b62-6651-4ff9-99e6-eddb1f4bbe27