Töitä tarjolla – vielä ehdit hakea erityisasiantuntijaksi tai projektiassistentiksi

Findatassa on avoinna kaksi erityisasiantuntijan paikkaa: vakinainen virka ja määräaikainen sijaisuus. Lisäksi haemme projektiassistenttia kansainväliseen EU-rahoitteiseen hankkeeseen.

Kiinnostavatko monipuoliset työtehtävät kansallisesti ja kansainvälisesti merkittävässä sote-tietovarantopalvelussa? Mielenkiintoisten hommien lisäksi tarjoamme joustavat käytännöt ja tiiviin työyhteisön täynnä asiantuntevia kollegoita.

Erityisasiantuntija, kaksi paikkaa

Haemme kahta erityisasiantuntijaa aineistopalveluihin:

 • Vakinainen virka, aloitus 1.5.2023 alkaen tai sopimuksen mukaan. Haku päättyy perjantaina 31.3.2023 klo 16.15.
 • Määräaikainen sijaisuus 3.1.2024 saakka, aloitus 8.5.2023 tai sopimuksen mukaan. Haku päättyy perjantaina 14.4. klo 16.15.

Erityisasiantuntija vastaa itsenäisesti asiakkaan palveluprosessista, johon sisältyy neuvontaa, lupakäsittelyä, sopimusasioita sekä aineiston kokoamista ja yhdistelyä tilasto-ohjelmia käyttäen. Työtä tehdään yhteistyössä erilaisten sote-tiedon tuottajien kanssa. Tehtävänkuvaa voidaan painottaa valitun henkilön erityisosaamisen ja toiveiden mukaan.

Odotamme hakijalta

 • soveltuvaa ylempää korkeakoulututkintoa
 • kokemusta sosiaali- ja terveysalan rekisteriaineistoista.

Kokemus asiakas- ja sidosryhmäyhteistyöstä sekä ymmärrys sote-tietojen toissijaiseen käyttöön, henkilötietojen käsittelyyn ja tietosuojaan liittyvästä lainsäädännöstä on tärkeää tehtävien menestyksellisen hoitamisen kannalta.

Lisäksi tarvitaan

 • hyviä vuorovaikutustaitoja
 • monipuolisia tietoteknisiä valmiuksia
 • kokemusta erilaisten rekisteri- ja tutkimusaineistojen käsittelystä tilasto-ohjelmalla
 • sujuvaa englannin kielen ja vähintään tyydyttävää ruotsin kielen taitoa.

Eduksi luetaan halu oppia uutta ja kehittyä tehtävien mukana.

Palkka

Tehtävät sijoittuvat THL:n palkkausjärjestelmän vaativuusluokkaan 5, jossa tehtäväpalkka on 3 911,02 euroa. Lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen suoriutumiseen perustuvaa palkanosaa.

Hae paikkaa

Virkaan tai tehtävään valittavasta henkilöstä tehdään hakijan suostumuksella henkilöturvallisuusselvitys (turvallisuusselvityslaki 726/2014). Turvallisuusselvitysmenettelystä ja selvityksen kohteen oikeuksista löytyy tarkempia tietoja osoitteessa www.supo.fi.

Tehtävässä noudatetaan neljän (4) kuukauden koeaikaa.

Lisätiedot

Hanna Tervonen

Johtava asiantuntija, data manager 029 524 7491

Peija Haaramo

Johtava asiantuntija, aineistokuvaukset 029 524 7888

Projektiassistentti, määräaikainen

Haemme projektiassistenttia määräaikaiseen tehtävään 31.10.2023 saakka 2.5.2023 alkaen tai sopimuksen mukaan. Haku päättyy 4.4. klo 16.15

Projektiassistentti tekee Findatalle määriteltyjä tehtäviä eurooppalaista terveysdata-avaruutta (EHDS) koskevassa EU-rahoitteisessa hankkeessa HealthData@EU Pilot. Projektiassistentilla on keskeinen rooli etenkin hankkeen tehtävän 7.2 (yhteisen hakemuslomakkeen suunnittelu) suorittamisessa.

Findata johtaa tätä usean kansainvälisen projektipartnerin kanssa toteutettavaa tehtävää. Projektiassistentti kokoaa tarvittavia materiaaleja muilta partnereilta ja osallistuu niiden pohjalta valmisteltavan raportin kirjoittamiseen, sekä aihetta koskevan työpajan järjestämiseen.

Tehtävä edellyttää tiivistä yhteistyötä kotimaisten ja kansainvälisten projektikumppanien ja sidosryhmien kanssa. Tehtävä on monipuolinen ja siinä korostuvat tiedon hankinta, prosessointi ja kyky tuottaa kootuista tiedoista määräajassa raportti hanketta rahoittavalle Euroopan komissiolle. Tehtävään haetaan oma-aloitteista ja aikaansaavaa henkilöä.

Odotamme hakijalta

 • soveltuvaa korkeakoulututkintoa tai
 • opintoja soveltuvalta alalta.

Tehtävien menestyksellisen hoitamisen kannalta tärkeitä ovat

 • hyvä suullinen ja kirjallinen englannin kielen taito
 • kyky hallita projekteja
 • hyvä yhteistyökyky niin omassa työyhteisössä kuin kansainvälisen verkostonkin puitteissa.

Eduksi luetaan aiempi kokemus EU-projekteista tai muusta kansainvälisestä yhteistyöstä sekä tietämys sote-tietojen toissijaisesta käytöstä. Eduksi luetaan myös mahdollinen ICT-järjestelmäkehitysprosessien tuntemus.

Palkka

Tehtävä sijoittuu THL:n palkkausjärjestelmän vaativuusluokkaan 8, jossa tehtäväpalkka on 2 673,61 euroa. Lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen suoriutumiseen perustuvaa palkanosaa.

Hae paikkaa viimeistään 4.4.2023 klo 16.15

Helpoiten hakeminen onnistuu Valtiolle.fi-palvelussa osoitteessa: https://www.valtiolle.fi/fi-FI/ilmoitus?id=33-235-2023

Virkaan tai tehtävään valittavasta henkilöstä tehdään hakijan suostumuksella henkilöturvallisuusselvitys (turvallisuusselvityslaki 726/2014). Turvallisuusselvitysmenettelystä ja selvityksen kohteen oikeuksista löytyy tarkempia tietoja osoitteessa www.supo.fi.

Tehtävässä noudatetaan kahden (2) kuukauden koeaikaa.

Lisätiedot tehtävästä

Peija Haaramo

Johtava asiantuntija, aineistokuvaukset 029 524 7888

Tietoa työnantajasta

Findata on sosiaali- ja terveysalan tietolupaviranomainen, jonka toiminta perustuu toisiolakiin eli lakiin sosiaali- ja terveystietojen toissijaisesta käytöstä (2019/552).

Toissijainen käyttö tarkoittaa, että sosiaali- ja terveydenhuollon asiakas- ja rekisteritietoja käytetään muussa kuin siinä ensisijaisessa tarkoituksessa, jonka vuoksi ne on alun perin tallennettu. Ensisijaista käyttöä ovat esimerkiksi potilaan hoitaminen tai etuuskäsittely. Toissijaista käyttöä ovat mm. tieteellinen tutkimus, tilastointi ja kehittämis- ja innovaatiotoiminta.

Myönnämme luvat sosiaali- ja terveystietojen toissijaiseen käyttöön, kun niitä tarvitaan usealta julkiselta rekisterinpitäjältä, yksityiseltä sektorilta tai Kanta-palveluista. Yhdistämme ja esikäsittelemme aineistot kansalaisten tietosuojasta huolehtien.

Toimimme Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) yhteydessä, eriytettynä THL:n muusta toiminnasta.

THL:ssä on joustavat työajat, jotka mahdollistavat työn ja vapaa-ajan yhteensovittamisen. Henkilöstöetuihimme sisältyvät myös kattavat työterveyspalvelut sekä liikunta-, kulttuuri-, hyvinvointi- ja lounasetu. THL:n henkilöstön lomaedut ovat keskimääräistä paremmat.