Vakituinen työsuhde tarjolla, hae meille asiantuntijaksi 13.5. mennessä!

Haemme aineistopalveluihin asiantuntijaa vakituiseen työsuhteeseen. Aloitus 1.6.2022 tai sopimuksen mukaan.

Aineistopalveluiden asiantuntija toimii Findatan neuvontaan, lupakäsittelyyn, rekisteriaineistojen toimituksiin ja tietoturvalliseen käyttöympäristöpalveluun liittyvissä asiakaspalvelutehtävissä.

Tehtävään sisältyy ICT-järjestelmien ja asiakaspalveluprosessien kehittämistä. Tehtävä edellyttää tiivistä yhteistyötä sote-tiedon tuottajien ja Findatan ICT-palveluntuottajien kanssa.

Saatat olla tehtävään sopiva henkilö, mikäli sinulla on

  •  soveltuva korkeakoulututkinto tai vastaavia opintoja soveltuvalta alalta
  • kokemusta asiakas- ja sidosryhmäyhteistyöstä.

Lisäksi tehtävän hoitamista tukee

  • ymmärrys sote-tietojen hyödyntämisestä toissijaiseen käyttöön sekä henkilötietojen käsittelyyn ja tietosuojaan liittyvästä lainsäädännöstä
  • hyvät yhteistyö- ja vuorovaikutustaidot
  • halu oppia uutta ja kehittyä tehtävien mukana.

Eduksi luetaan kokemus ICT-järjestelmien pääkäyttäjyydestä ja asiakaspalveluprosessien kehittämisestä, sekä sujuva englannin ja tyydyttävä ruotsin kielen taito.

Tarjoamme monipuolisen työnkuvan kansallisesti ja kansainvälisesti merkittävässä yhden luukun periaatteella toimivassa sote-tietovarantopalvelussa.

Sosiaali- ja terveysalan tietolupaviranomainen Findata toimii Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) yhteydessä. Findata on oikeudellisesti itsenäinen viranomainen, jonka tehtävänä on edistää sote-tietojen toissijaista käyttöä järjestämällä ja tuottamalla neuvonta-, lupa-, aineistonhallinta- ja tietojärjestelmäpalveluja terveysdatan hyödyntäjille. Findatan tehtävistä on säädetty sosiaali- ja terveystietojen toissijaista käyttöä koskevassa laissa (552/2019).

Virkaan valittavasta henkilöstä tehdään hakijan suostumuksella henkilöturvallisuusselvitys (Turvallisuusselvityslaki 726/2014). Turvallisuusselvitysmenettelystä ja selvityksen kohteen oikeuksista löytyy tarkempia tietoja osoitteessa www.supo.fi

Tehtävässä on kuuden kuukauden koeaika.

Palkka

Virka sijoittuu THL:n palkkausjärjestelmän vaativuusluokkaan 7, jossa tehtäväkohtainen palkka on 2 763,74 euroa. Lisäksi maksetaan suoriutumiseen perustuvaa henkilökohtaista palkanosaa.

Hae paikkaa

Jätä hakemus viimeistään perjantaina 13.5.2022 klo 12 mennessä valtiolle.fi-palvelussa osoitteessa: https://www.valtiolle.fi/fi-FI/ilmoitus?id=33-217-2022

Lisätiedot

Mervi Siltanen

Aineistopalveluiden päällikkö 029 524 8627

Peija Haaramo

Johtava asiantuntija, aineistokuvaukset 029 524 7888