Käyttötarkoitus

Kapseli on Findatan tarjoama tietoturvallinen käyttöympäristö, jossa voi käsitellä Findatan tai jonkin muun viranomaisen myöntämän tietoluvan perusteella saatavaa yksilötasoista aineistoa. Kapselia käytetään etäyhteydellä ja sinne kirjaudutaan verkkoselaimen kautta. Kapselissa tapahtuvan aineiston käsittelyn rekisterinpitäjä on määritelty tietoluvassa. Findata toimii tällöin henkilötietojen käsittelijänä tämän rekisterinpitäjän puolesta.

Käsittelemme Kapselin käyttäjien henkilötietoja rekisterinpitäjänä

 • Kapselissa annettavan palvelun tarjoamiseksi,
 • tietoturvallisuuden ja henkilötietojen käsittelyn lainmukaisuuden varmistamiseksi sekä
 • laskutuksen toteuttamiseksi.

Lisäksi käsittelemme Kapselin käyttäjien yhteystietoja palvelun ja sen käyttöön liittyvien asiakasviestien lähettämiseen.

Hyödynnämme Kapselin käyttäjien lukumäärätietoja palvelun kehittämiseen ja hallinnointiin.

Emme käytä tietojen käsittelyssä automaattista päätöksentekoa tai profilointia.

Käsiteltävät tiedot sekä tietolähteet

Kapseli-käyttöympäristön tilausvaiheessa keräämme hakijasta seuraavat tiedot:

 • nimi,
 • puhelinnumero,
 • sähköpostiosoite ja
 • organisaation tiedot.

Tilaaja syöttää hakemukselle myös mahdollisten muiden henkilöiden tiedot, jotka tarvitsevat käyttöoikeudet käyttöympäristöön. Näistä henkilöistä kerätään nimitiedot sekä sähköpostiosoite.

Tiedot saadaan joko rekisteröidyltä itseltään tai tämän puolesta tilauksen tehneeltä taholta.

Kapseliin kirjautuminen tapahtuu kaksivaiheisen tunnistautumisen kautta lähtökohtaisesti Suomi.fi-palvelun kautta. Suomi.fi-palvelun tallentamat henkilötiedot kuvataan palvelun tietosuojaselosteessa.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset sekä vastaanottajaryhmät

Emme luovuta Kapselin käyttäjien tietoja säännönmukaisesti.

Käytämme Tieteen Tietotekniikan keskus Oy:ta (CSC) alihankkijana Kapselin teknisen ylläpito- ja kehittämistyön toteuttamiseen. CSC toimii henkilötietojen käsittelijänä Findatan puolesta.

Tietojen säilytysaika

Tiedot säilytetään Kapseli-tilauksen voimassaolon ajan sekä niin kauan, kun on laskuttamiseen liittyvistä syistä tarpeen.

Tietojen siirto EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle sekä kansainvälisille järjestöille

Emme siirrä tietoja EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle taikka kansainvälisille järjestöille.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä tarkoitetaan henkilöä, jota alkuperäiset sosiaali- ja terveystiedot koskevat. Kun käsittelemme Kapselin käyttäjien henkilötietoja, rekisteröidyllä on käytettävissään seuraavat oikeudet:

 • Oikeus saada tietoa henkilötietojen käsittelystä (tietosuoja-asetuksen 13 artikla)
 • Oikeus tutustua tietoihin (tietosuoja-asetuksen 15 artikla)
 • Oikeus tietojen oikaisemiseen (tietosuoja-asetuksen 16 artikla)
 • Oikeus käsittelyn rajoittamiseen (tietosuoja-asetuksen 18 artikla)
 • Oikeus vastustaa henkilötietojen käsittelyä (tietosuoja-asetuksen 21 artikla)

Rekisteröidyllä on oikeus vastustaa toteuttamaamme henkilötietojen käsittelyä milloin tahansa henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseen liittyvällä perusteella. Tällöin emme enää saa käsitellä tähän henkilöön liittyviä tietoja, paitsi jos käsittelyyn on olemassa huomattavan tärkeä ja perusteltu syy, joka syrjäyttää rekisteröidyn edut, oikeudet ja vapaudet, tai jos tietojen käsittely on tarpeen oikeusvaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi.

Lue lisää oikeuksistasi rekisteröitynä

Käsittelyperuste

Kapselin käyttäjien henkilötietojen käsittely perustuu seuraaviin lakeihin:

 • Yleinen tietosuoja-asetus 6 artikla 1 kohta e alakohta ja
 • tietosuojalaki 4 § 2 kohta.