Käyttötarkoitus

Kapseli on Findatan tarjoama tietoturvallinen käyttöympäristö, jossa voi käsitellä tietoluvan perusteella saatavaa yksilötasoista aineistoa. Kapselia käytetään etäyhteydellä ja sinne kirjaudutaan verkkoselaimen kautta. Kapselissa on käytettävissä yleisimpiä tekstinkäsittely- ja tilasto-ohjelmistoja.

Käsittelemme Kapselin käyttäjien henkilötietoja palvelun tarjoamiseksi, tietoturvallisuuden ja henkilötietojen käsittelyn lainmukaisuuden varmistamiseksi sekä laskutuksen toteuttamiseksi.

Emme käytä tietojen käsittelyssä automaattista päätöksentekoa tai profilointia.

Hyödynnämme Kapselin käyttäjien lukumäärätietoja palvelun kehittämiseen ja hallinnointiin.

Käsiteltävät tiedot sekä tietolähteet

Kapseli-käyttöympäristön tilausvaiheessa keräämme hakijasta seuraavat tiedot:

 • nimi,
 • puhelinnumero,
 • sähköpostiosoite ja
 • organisaation tiedot.

Tilaaja syöttää hakemukselle myös mahdollisten muiden henkilöiden tiedot, jotka tarvitsevat käyttöoikeudet käyttöympäristöön. Näistä henkilöistä kerätään nimitiedot sekä sähköpostiosoite.

Tiedot saadaan joko rekisteröidyltä itseltään tai tämän puolesta ilmoittautumisen tehneeltä taholta.

Kapseliin kirjautuminen tapahtuu kaksivaiheisen tunnistautumisen kautta.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset sekä vastaanottajaryhmät

Emme luovuta Kapselin käyttäjien tietoja säännönmukaisesti.

Käytämme Tieteen Tietotekniikan keskus Oy:ta (CSC) alihankkijana Kapselin teknisen ylläpito- ja kehittämistyön toteuttamiseen. CSC toimii henkilötietojen käsittelijänä Findatan puolesta.

Tietojen säilytysaika

Kuinka kauan Kapselin tilaustietoja säilytetään?

Lokitiedot?

Tietojen siirto EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle sekä kansainvälisille järjestöille

Emme siirrä tietoja EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle eikä kansainvälisille järjestöille.

Rekisteröidyn oikeudet

Kun käsittelemme Kapselin käyttäjien henkilötietoja, rekisteröidyllä on käytettävissään seuraavat oikeudet:

 • Oikeus saada tietoa henkilötietojen käsittelystä (tietosuoja-asetuksen 13 artikla)
 • Oikeus tutustua tietoihin (tietosuoja-asetuksen 15 artikla)
 • Oikeus tietojen oikaisemiseen (tietosuoja-asetuksen 16 artikla)
 • Oikeus käsittelyn rajoittamiseen (tietosuoja-asetuksen 18 artikla)
 • Oikeus vastustaa henkilötietojen käsittelyä (tietosuoja-asetuksen 21 artikla)

Lue lisää oikeuksistasi rekisteröitynä

Käsittelyperuste

Kapselin käyttäjien henkilötietojen käsittely perustuu seuraaviin lakeihin:

 • Yleinen tietosuoja-asetus 6 artikla 1 kohta e alakohta ja
 • tietosuojalaki 4 § 2 kohta.