Käyttötarkoitus

Neuvomme esimerkiksi tietolupien, tietopyyntöjen ja muutoslupien hakemista koskevissa kysymyksissä. Tarjoamme yleistä neuvontaa toisiolakiin liittyen.

Annamme neuvontaa verkkosivujemme kautta sekä sähköpostitse. Neuvonnan antaminen sähköpostitse edellyttää kysyjän henkilötietojen käsittelyä.

Emme käytä tietojen käsittelyssä automaattista päätöksentekoa tai profilointia.

Käsiteltävät tiedot sekä tietolähteet

Käsittelemme neuvonnan antamiseksi kysyjän sähköpostiosoitetta sekä muita mahdollisia kysyjän ilmoittamia henkilötietoja, kuten nimi- ja yhteystietoja.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset sekä vastaanottajaryhmät

Emme luovuta henkilötietoja säännönmukaisesti. Luovutamme tietoja niitä pyytävälle viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain (finlex.fi) mukaisesti.

Jos neuvontapyyntö liittyy vireillä olevaan tai vireille tulevaan tietolupahakemukseen tai tietopyyntöön, kirjaamme sen kyseisen asian yhteyteen Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ylläpitämään asianhallintajärjestelmään. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksessa työskentelevillä henkilöillä, joiden työtehtäviin kuuluu käsitellä Findatan asiakirjoja, on käyttöoikeus tietoihin. Findata on Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen yhteydessä toimiva itsenäinen yksikkö.

Tietojen säilytysaika

Säilytämme neuvonnassa käsitellyt kysymykset sekä niihin annetut vastaukset yhden vuoden ajan.

Tietojen siirto EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle sekä kansainvälisille järjestöille

Emme siirrä tietoja EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle.

Rekisteröidyn oikeudet

Kun käsittelemme henkilötietoja neuvontapalvelussa, rekisteröidyllä on käytettävissään seuraavat oikeudet:

  • Oikeus saada tietoa henkilötietojen käsittelystä (tietosuoja-asetuksen 14 artikla)
  • Oikeus tutustua tietoihin (tietosuoja-asetuksen 15 artikla)
  • Oikeus tietojen oikaisemiseen (tietosuoja-asetuksen 16 artikla)
  • Oikeus käsittelyn rajoittamiseen (tietosuoja-asetuksen 18 artikla)
  • Oikeus vastustaa henkilötietojen käsittelyä (tietosuoja-asetuksen 21 artikla)

Lue lisää oikeuksistasi rekisteröitynä

Käsittelyperuste

Henkilötietojen käsittely neuvontapalvelussa perustuu seuraaviin lakeihin:

  • Laki sosiaali- ja terveystietojen toissijaisesta käytöstä (552/2019) 13 §,
  • yleinen tietosuoja-asetus 6 artikla 1 kohta e alakohta ja
  • tietosuojalaki 4 § 2 kohta.