Saanko yhdistää muita tietoja Findatalta saatuun aineistoon?

Toisiolain alaisia aineistoja on mahdollista yhdistää muihin tietoihin, kuten itse kerättyyn aineistoon tai jonkin muun luvan perusteella saatuun aineistoon. Lähtökohtaisesti yhdistämisen tekee aina Findata tai tilastoviranomainen.

Jos haluat myöhemmin yhdistää aineistoja Findatan kautta saamiisi aineistoihin, toimita yhdistettävistä tiedoista muutoshakemus. Lisätietoa sivulta Muutosluvat.

Jos haet Findatan luvittamaan aineistoon yhdistettäväksi tutkittavan suostumuksella hankittua aineistoa, tulee tutkittavan tiedote- ja suostumusmallien olla hakemuksen liitteenä.

Jos aineistot on saatu muiden toimijoiden luvilla, ilmoita hakemuksessa seuraavat tiedot:

  • Luvan diaarinumero, luvan myöntäjä, lupapäivämäärä.
  • Jos lupaprosessi on käynnissä, taho jolta lupaa haetaan ja lupaprosessin aloituspäivämäärä.
  • Lyhyt kuvaus muiden aineistojen tietosisällöistä.
  • Älä liitä muiden aineistojen lupia hakemukseen. Hakemuskäsittelijä pyytää niitä tarvittaessa erikseen.