Käyttötarkoitus

Lähetämme kuukausittain ajankohtaisia aiheita koskevan uutiskirjeen. Uutiskirjeen postituksessa käytetään Liana-järjestelmää. Uutiskirjeen lähettäminen edellyttää henkilötietojen käsittelyä.

Emme käytä henkilötietojen käsittelyssä automaattista päätöksentekoa tai profilointia.

Käsiteltävät tiedot sekä tietolähteet

Käsittelemme uutiskirjeen lähettämiseksi tilaajan sähköpostiosoitetta sekä muita tilaajan vapaaehtoisesti antamia lisätietoja.

Tiedot saadaan rekisteröidyltä itseltään uutiskirjeen tilaamisen yhteydessä.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset sekä vastaanottajaryhmät

Emme luovuta tilaajia koskevia henkilötietoja säännönmukaisesti. Findatan uutiskirje on toteutettu Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tarjoaman palvelun kautta. Findata on Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen yhteydessä toimiva itsenäinen yksikkö.

Uutiskirjeiden tilaajien asiakastiedot tallennetaan Liana-järjestelmän asiakasrekisteriin. (tämä oli thl:n tietosuojaselosteessa, ja käytetään samaa palvelua joten koskee varmaan myös meidän uutiskirjettä)

Tietojen säilytysaika

Säilytämme uutiskirjeen tilaajien yhteystiedot, kunnes uutiskirjettä ei enää lähetetä tai tilaaja peruuttaa suostumuksensa henkilötietojen käsittelyyn tai uutiskirjeen tilauksen.

Tietojen siirto EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle sekä kansainvälisille järjestöille

Emme siirrä tietoja EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle tai kansainvälisille järjestöille.

Rekisteröidyn oikeudet

Kun käsittelemme uutiskirjeiden tilaajien henkilötietoja, rekisteröidyllä on käytettävissään seuraavat oikeudet:

  • Oikeus saada tietoa henkilötietojen käsittelystä (tietosuoja-asetuksen 13 artikla)
  • Oikeus tutustua tietoihin (tietosuoja-asetuksen 15 artikla)
  • Oikeus tietojen oikaisemiseen (tietosuoja-asetuksen 16 artikla)
  • Oikeus saada tiedot poistettua (tietosuoja-asetuksen 17 artikla)
  • Oikeus käsittelyn rajoittamiseen (tietosuoja-asetuksen 18 artikla)
  • Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen (tietosuoja-asetuksen 21 artikla)

Uutiskirjeen tilannut voi milloin tahansa peruuttaa tai muuttaa uutiskirjeen tilausta jokaisesta uutiskirjeestä löytyvän linkin kautta.

Lue lisää oikeuksistasi rekisteröitynä

Käsittelyperuste

Henkilötietojen käsittely uutiskirjeen lähettämiseksi perustuu seuraaviin lakeihin:

  • Yleinen tietosuoja-asetus 6 artikla 1 kohta a alakohta (rekisteröidyn suostumus).