Käyttötarkoitus

Käsittelemme tietoa vierailijoista toimitilaturvallisuuden varmistamiseksi. Vierailijat kirjataan Senaatti-kiinteistöjen tuottamaan vierailijahallintajärjestelmään, johon vierailijat kirjatutuvat asiakaspäätteiden kautta itse, aulapalvelun tai vieraan vastaanottavan työntekijän avulla.

Henkilötietojen käsittely ei sisällä automaattista päätöksentekoa eikä profilointia.

Käsiteltävät tiedot sekä tietolähteet

Vierailijahallintajärjestelmään tallennetaan vierailijan

 • etu- ja sukunimi,
 • puhelinnumero,
 • sähköpostiosoite,
 • yritys tai organisaatio,
 • vieraan vastaanottavan henkilön nimi,
 • saapumisajankohta ja poistumisajankohta.

Tiedot saadaan vierailijalta tai tämän puolesta ilmoittautumisen tehneeltä taholta.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset sekä vastaanottajaryhmät

Emme luovuta tietoja säännönmukaisesti. Luovutamme tietoja niitä pyytävälle viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain (finlex.fi) mukaisesti.

Findata on Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) yhteydessä toimiva itsenäinen yksikkö ja Findatan toimipaikka on THL:n tilojen yhteydessä. Aulapalvelu on THL:n järjestämä. Vierailijahallintajärjestelmä on Senaatti-kiinteistöjen tuottama.

Tietojen säilytysaika

Tiedot säilytetään vierailijahallintajärjestelmässä 365 päivää, minkä jälkeen ne poistetaan automaattisesti.

Tietojen siirto EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle sekä kansainvälisille järjestöille

Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle eikä kansainvälisille järjestöille.

Rekisteröidyn oikeudet

Kun käsittelemme vierailijoiden henkilötietoja, rekisteröidyllä on käytettävissään seuraavat oikeudet:

 • Oikeus saada tietoa henkilötietojen käsittelystä (tietosuoja-asetuksen 13 artikla)
 • Oikeus tutustua tietoihin (tietosuoja-asetuksen 15 artikla)
 • Oikeus tietojen oikaisemiseen (tietosuoja-asetuksen 16 artikla)
 • Oikeus käsittelyn rajoittamiseen (tietosuoja-asetuksen 18 artikla)
 • Oikeus vastustaa henkilötietojen käsittelyä (tietosuoja-asetuksen 21 artikla)

Lue lisää oikeuksistasi rekisteröitynä

Käsittelyperuste

Vierailijoiden henkilötietojen käsittely perustuu seuraaviin lakeihin:

 • Yleinen tietosuoja-asetus 6 artikla 1 kohta e alakohta ja
 • tietosuojalaki 4 § 2 kohta.