Findata kehittää suomalaisia toisiokäytön palveluita FinHITS-hankkeessa

EU-rahoitteisen FinHITS-hankkeen tavoitteena on vahvistaa Suomen terveysdatainfrastruktuuria edistämällä terveystietojen tehokasta ja turvallista toisiokäyttöä. Kehitystyötä tehdään yhdessä toisiokäytön toimijoiden kanssa.

Findata on käynnistänyt Euroopan komission osarahoittaman FinHITS-hankkeen, jonka tavoitteena on kehittää terveystietojen toisiokäytön palveluita käyttäjäystävällisemmiksi ja tehokkaammiksi.

”Meillä on Suomessa jo käytössä joukko toisiokäytön peruspalveluja, joita pääsemme nyt kehittämään merkittävästi suuremmilla resursseilla. Valmistaudumme hankkeessa myös eurooppalaisen terveysdata-avaruuden (EHDS) mukana tuleviin vaatimuksiin, kuten rajat ylittävään infrastruktuuriin”, sanoo Findatan kehittämispäällikkö Maari Parkkinen.

Kehitystyöllä haetaan hyötyjä koko ekosysteemille

Yhteistyö eri sidosryhmien kanssa on keskeistä hankkeen jokaisessa vaiheessa.

”Terveystietojen toisiokäyttö on eri toimijoiden yhteistyötä ja toivommekin kehittämiseen mukaan asiakkaamme, rekisterinpitäjät, viranomaiset ja eurooppalaiset sidosryhmät. On tärkeää, että palveluja muotoillaan eri käyttäjien tarpeita vastaaviksi”, Parkkinen kuvailee.

Kehityksen kohteena ovat Findatan asiointipalvelun ja Kapseli-käyttöympäristön lisäksi muita toisiokäytön keskeisiä palveluita, kuten kansallinen aineistokatalogi. Hankkeessa kehitetään myös ratkaisuja datan laadun tukemiseksi.

”Tavoitteenamme on mahdollisimman käyttäjäystävällinen palvelukokonaisuus, joka on valmiiksi yhteensopiva EHDS-infrastruktuurin kanssa”, kertoo Parkkinen.

Hankkeen ensimmäiset toimet jo käynnistyneet

Hankkeen myötä on jo kehitetty ensimmäinen uusi palvelu, ajanvarauskalenteri, josta asiakkaat voivat varata ajan henkilökohtaiseen neuvontaan Findatan asiantuntijan kanssa.

”Olemme saaneet verkkosivuilta löytyvästä ajanvarauksesta erittäin positiivista palautetta”, iloitsee FinHITS-hankkeen projektikoordinaattori Satu Sandholm.

Maaliskuussa toteutettiin myös toisiokäytön digitaalisia palveluita koskeva tyytyväisyyskysely, jonka vastauksia käytetään hankkeen suunnitelmien tarkentamisessa.

”Hankkeen alkuvaiheessa tärkeintä on luoda kattava tilannekuva nykytilanteesta ja kehitystarpeista”, kertoo Sandholm.

FinHITS polkaistaan virallisesti käyntiin huhtikuun alussa järjestettävässä aloitustapahtumassa, joka kokoaa yhteen toisiokäytön toimijoita suunnittelemaan tulevaisuuden toisiokäytön palveluita.

Ota yhteyttä

Maari Parkkinen

Kehittämispäällikkö 029 524 7602

Satu Sandholm

Projektikoordinaattori, FinHITS 029 524 7153

Lue lisää FinHITS-hankkeesta

FinHITS – Strengthening Finnish Health Data ICT for Secondary Use

FinHITS on nelivuotinen hanke, joka tähtää Suomen toisiokäytön palveluiden kehittämiseen ja yhtenäistämiseen tulevan eurooppalaisen terveysdata-avaruuden mukaiseksi. Lue lisää FinHITS – Strengthening Finnish Health Data ICT for Secondary Use

Uusi palvelu: voit nyt varata ajan henkilökohtaiseen neuvontaan

21.02.2024
Ajanvarauksella toimivan henkilökohtaisen neuvontapalvelun tavoitteena on tarjota yksilöllistä tukea ja tehdä asioinnista kanssamme entistä helpompaa. Lue lisää Uusi palvelu: voit nyt varata ajan henkilökohtaiseen neuvontaan

Findatalle 2,5 miljoonan euron EU-rahoitus

26.10.2023
EU valmistelee parhaillaan yhtenäistä lainsäädäntöä terveysdataa koskien. Tietojen toissijaisen käytön edistämiseen tarkoitettu rahoitus myönnettiin Findatalle täysimääräisenä Lue lisää Findatalle 2,5 miljoonan euron EU-rahoitus

Euroopan unionin osarahoittama. Esitetyt näkemykset ja mielipiteet ovat ainoastaan tämän tekstin laatijoiden näkemyksiä eivätkä välttämättä vastaa Euroopan unionin tai Euroopan terveys- ja digitaaliasioiden toimeenpanoviraston (HaDEA) kantaa. Euroopan unioni ja HaDEA eivät ole vastuussa niistä.