Findatan ensimmäinen valmisaineisto nyt saatavilla – teemana COVID-19

Valmisaineistot ovat nimensä mukaisesti valmiiksi koottuja ja esikäsiteltyjä aineistokokonaisuuksia. Ne ovat saatavilla nopeammin, ilman rekisterinpitäjiltä pyydettäviä kustannusarvioita tai poimintoja.

Ensimmäinen Findatan valmisaineisto on teemaltaan COVID-19. Se sisältää HUS-alueella vuosina 2020–2021 koronaan sairastuneet.

Aineiston kohdejoukko on muodostettu Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) Tartuntatautirekisterin pohjalta. Aineistossa on tietoja neljältä rekisterinpitäjältä: THL, Kela/Kanta, Fimea ja Tilastokeskus.

”Tarkempi kuvaus on saatavilla Aineistokatalogissa, jonne päivitämme myös mahdolliset täsmennykset”, Findatan johtava asiantuntija Peija Haaramo kertoo.

Katso aineistokuvaus Aineistokatalogissa: Findatan valmisaineisto: COVID-19

Miten valmisaineiston saa käyttöön? 

Lupaa voi hakea joko koko aineistoon tai muodostaa saatavilla olevista moduuleista kokonaisuuden.

Tietolupa valmisaineistojen käyttöön haetaan Findatan asiointipalvelussa. Valmisaineistoille on oma hakemuslomakkeensa ja hakemukset pyritään käsittelemään nopeasti. 

”Kyseessä on eräänlainen hyllytavara, eli valmisaineistoa ei räätälöidä tai muokata asiakkaan tarpeiden mukaan, kuten muita aineistoja”, Haaramo kuvailee.

Tällä pyritään varmistamaan aineistojen nopea toimitus. 

Luovutettavat valmisaineistot pseudonymisoidaan erikseen kutakin asiakasta ja lupaa varten. Modulaarinen toteutustapa varmistaa minimointiperiaatteen toteutumisen ja sen, että asiakas voi koota eri moduuleista itselleen sopivan kokonaisuuden. 

Valmisaineistot ovat yksilötasoista tietoa, jota voi analysoida vain vaatimukset täyttävässä tietoturvallisessa käyttöympäristössä. Ensisijainen käyttöympäristö on Findatan Kapseli

”Mikäli valmisaineistoon halutaan yhdistää muita aineistoja, lupa haetaan tavallisella tietolupahakemuksella. Tällöin sovelletaan normaalin tietoluvan hintaa ja käsittelyaikaa.” 

Voit hakea lupaa valmisaineistoon asiointipalvelussamme: asiointi.findata.fi 

Paljonko valmisaineisto maksaa? 

Valmisaineistojen hinnat perustuvat sosiaali- ja terveysministeriön asetukseen Sosiaali- ja terveysalan tietolupaviranomaisen suoritteiden maksullisuudesta. Nykyiset hinnat ovat voimassa 31.12.2022 asti.

Yhden valmisaineiston tietolupa maksaa 500 euroa ja aineiston toimitus Kapseliin on maksuton. 

Mikäli valmisaineistoa halutaan analysoida jossain muussa ympäristössä, toimituskustannuksista veloitetaan kaksi työtuntia eli 230 euroa (alv +0 %). Ilmoitamme kustannuksista asiakkaalle, mikäli työmääräarvio ylittää kaksi tuntia.

Tietoa COVID-19-valmisaineistosta

Rekisterinpitäjäkohtaiset tietosisällöt

 • Fimea: koronarokotusten haittavaikutustiedot
 • Kela/Kanta: kattavat koronarokotustiedot
 • THL: perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon tietoja (Hilmo- ja Avohilmo-rekisterit) koronaan liittyvistä vastaanottokäynneistä ja osastohoitojaksoista, sekä taustatietoja ja tarkempia koronaa koskevia tietoja Tartuntatautirekisteristä
 • Tilastokeskus: kuolemansyytiedot

Moduulit

 • Vuosipaketit
  • 2020
  • 2021
  • (myöhemmin myös 2022)
 • Ikärajaus
  • 0–15-vuotiaat
  • 16-vuotiaat ja sitä vanhemmat

Toiveita tuleville valmisaineistoille? Ilmoittaudu haastateltavaksi!

Miltä nyt julkaistu valmisaineisto vaikuttaa? Millaiselle valmisaineistolle olisi suurin tarve?

Tavoitteenamme on tarjota asiakkaille jatkossa useita eri valmisaineistoja. Etsimme vapaaehtoisia haastattelututkimukseen, jolla selvitämme asiakkaiden tarpeita ja toiveita valmisaineistojen suhteen.

Haastateltavien tarve on noin 10 henkilöä. Osallistuminen ei vaadi mitään ennakkotietoja aiheesta.

Haastattelu kestää 45 minuuttia ja tehdään osana Helsingin yliopiston Farmasian laitoksen Teollisuusfarmasian erikoistumisopintojen opinnäytetyötä.

Ilmoittaudu haastateltavaksi tästä linkistä: ilmoittautuminen haastateltavaksi

Perustiedot

Findatan valmisaineisto: COVID-19N%
Kohortin koko138 396
Miehiä69 84350,47
Naisia68 55349,53
COVID-19-diagnoosi vuonna 2020 a20 75515,00
COVID-19-diagnoosi vuonna 2021 a118 21785,42
Positiivisen diagnoosin saaneet ikäryhmittäin vuonna 2020
0–152 37911,46
16+18 37688,54
Positiivisen diagnoosin saaneet ikäryhmittäin vuonna 2021
0–1527 04022,87
16+91 17777,13
Seuranta-aikana kuolleet b1 1830,85

a Osa aineistoon kuuluvista henkilöistä sai COVID-19-diagnoosin sekä vuonna 2020 että vuonna 2021.
b Kaikki kuolemansyyt

Linkkejä

Lisätiedot

Peija Haaramo

Johtava asiantuntija, aineistokuvaukset 029 524 7888