Sosiaali- ja terveysministeriö on antanut maksuasetuksen Sosiaali- ja terveysalan tietolupaviranomaisen eli Findatan suoritteiden maksullisuudesta vuodelle 2022.

Uuden maksuasetuksen myötä tieto- ja muutoslupiin on tulossa lisää maksuluokkia. Maksuluokkien myötä tietyt hinnat laskevat, toiset pysyvät ennallaan ja jotkut taas nousevat.

Päivitämme ennakoitavuutta helpottavia lisätietoja eri maksuluokkiin sovellettavista kriteereistä mahdollisimman pian Hinnasto-sivulle.

Asetus on voimassa 1.1.–31.12.2022 ja vaikuttaa kaikkiin tuona aikana tehtäviin lupa- ja tietopyyntöpäätöksiin. Asetus siis määrittää hinnat myös niille tietopyynnöille sekä tietolupa- ja muutoshakemuksille, jotka ovat olleet vireillä ennen asetuksen voimaantuloa.

Findatan lupa- ja päätösmaksut vuonna 2022

 • Tietoluvat
  • 500 euroa, kun hakemuksen käsittelyyn kulunut työaika alle 7 tuntia
  • 1 000 euroa, kun hakemuksen käsittelyyn kulunut työaika 7–14 tuntia
  • 3 000 euroa, kun hakemuksen käsittelyyn kulunut työaika yli 14 tuntia
  • 3 000 euroa, kun hakijan toimipaikka muu kuin EU- tai ETA-maa
 • Muutosluvat
  • 250 euroa, kun kyseessä vähäinen muutos (voimassaoloajan pidentäminen ja/tai muutokset käsittelijöihin)
  • 400 euroa, kun kyseessä muu muutos (katso lisää sivulta Muutosluvat)
 • Tietopyyntöpäätös
  • 2 500 euroa
 • Opinnäytetyöhön liittyvä tietolupa ja tietopyyntöä koskeva päätös hakijalle, jonka kotipaikka on Suomessa tai muussa EU- tai ETA-maassa
  • 250 euroa

Tutustu maksuasetukseen: Sosiaali- ja terveysministeriön asetukseen Sosiaali- ja terveysalan tietolupaviranomaisen suoritteiden maksullisuudesta (Finlex)

Maksuasetus oli lausuntokierroksella 10.11.–8.12.2021. Valmisteluasiakirjat ovat julkisessa palvelussa osoitteessa: https://stm.fi/hanke?tunnus=STM102:00/2021