Vastaanottamiemme hakemusten määrä aiheuttaa tällä hetkellä viivästyksiä hakemuskäsittelyyn. Pahoittelemme tästä aiheutuvaa haittaa ja teemme parhaamme, että saamme hakemusjonon purettua.

Hakemusjono vaikuttaa tietolupahakemusten, tietopyyntöjen ja muutoshakemusten käsittelyyn. Odotettavissa oleva jonotusaika on toistaiseksi noin kolme kuukautta. Pyrimme kuitenkin käsittelemään muutoshakemukset ennen vanhojen lupien umpeutumista.

Näin voit nopeuttaa hakemuksesi käsittelyä

Hakemuskäsittelyn kestoon vaikuttaa paitsi Findatan palveluiden kysyntä, myös yksittäisten rekisterinpitäjien resurssit tarvittavien tietojen toimittamisessa ja itse hakemuksen sisältö.

Voit nopeuttaa hakemuksesi käsittelyä seuraavilla tavoilla:

  1. Pyri määrittämään tietotarve ja poiminta mahdollisimman tarkkaan ennen hakemuksen lähettämistä. Määrittelemme poiminnat tämän linkin takaa löytyvän taulukon mukaisesti, kun pyydämme rekisterinpitäjiltä arviota poiminnan toteutuksesta ja kustannuksista. Meitä hyödyttää suuresti, jos poiminnat on kuvattu rekisterikohtaisesti oheisen taulukon mukaisesti tai ainakin siten, että taulukossa olevat tiedot löytyvät selkeästi hakemuslomakkeelta. Taulukkotiedostot voi liittää erillisenä tiedostona hakemuksen liitteeksi.
  2. Huolehdi aineiston rajauksesta. Henkilötietojen luovutuksessa sovelletaan tietosuoja-asetuksen mukaista minimointiperiaatetta, eli vain välttämättömät tiedot on mahdollista luovuttaa. Poiminta voi olla laaja, kunhan tietotarve perustellaan tutkimussuunnitelmassa.
  3. Ota matalalla kynnyksellä yhteyttä suoraan rekisterinpitäjiin, mikäli tarvitset lisätietoja aineistoista tai muuttujista. Rekisterinpitäjät tarjoavat toisiolain mukaisesti neuvontapalvelua omia aineistojaan koskien ja ovat niiden suhteen parhaita asiantuntijoita. Löydät lisätietoja Aineistot-sivulta. Voit myös ottaa yhteyttä neuvontaamme tai hyödyntää Aineistokatalogia.
  4. Tarkista hakemusapurista, onko Findata toimivaltainen viranomainen kyseiseen lupahakemukseen. Poikkeuksen Findatan ”yhden luukun palveluun” tekevät Digi- ja väestötietovirasto (DVV), Eläketurvakeskus (ETK) ja Tilastokeskus. Mikäli lupien myöntämiseen liittyvät toimivallat eivät ole täysin selviä, kannattaa olla yhteydessä neuvontaamme ennen hakemuksen lähettämistä.

Lain määräajat takarajana

Pyrimme ruuhkasta huolimatta varmistamaan, että käsittelemme hakemukset ja tietopyynnöt toisiolain määrittämissä aikarajoissa.

Teemme tietolupahakemusta koskevan päätöksen viimeistään kolmen kuukauden kuluttua siitä, kun olemme saaneet kaikki päätöksen tekemiseen tarvittavat tiedot eli hakemus on saapunut meille täydellisenä.

Mikäli joudumme käsittelemään poikkeuksellisen laajasti useiden eri rekisterinpitäjien tietoja, voimme jatkaa hakemuksen käsittelyaikaa enintään kolme kuukautta. Tällöin kuitenkin ilmoitamme hakijalle määräajan pidentämisestä, sen perusteesta ja uudesta määräajasta, jonka kuluessa annamme päätöksen.

Lisätietoja

Findatan neuvontapalvelu
Sähköposti: info@findata.fi
Puhelin: 029 524 6500 – avoinna arkisin klo 9.00–11.00 ja 12.00–16.00