Näin lausuttiin STM:n maksuasetuksesta Findatan hintoihin

Tietolupien ja palveluidemme hinnat perustuvat sosiaali- ja terveysministeriön (STM) asetukseen Sosiaali- ja terveysalan tietolupaviranomaisen suoritteiden maksullisuudesta (finlex.fi). STM valmistelee parhaillaan asetusta ensi vuodelle.

Maksuasetusluonnos oli avoinna lausunnoille 3.11.–27.11.2023. Päivitämme hinnat verkkosivuillemme, kun maksuasetus julkaistaan joulukuun 2023 aikana.

Ensi vuonna tehtyjen aineistokäsittelyiden hinnat määrittyvät 1.1.2024 voimaan tulevien hintojen mukaisesti. Asetus siis määrittää hinnat myös niille tietopyynnöille sekä tietolupa- ja muutoshakemuksille, jotka ovat olleet vireillä ennen asetuksen voimaantuloa.

Findatan lausunto

Olemme tyytyväisiä siihen, että suppeiden ja laajojen tietolupien maksuja esitetään alennettavaksi. Pidämme kuitenkin normaalin tietolupamaksun ja aineiston käsittelystä perittävän tuntihinnan nostamista valitettavana.

Pidämme maksujen kohtuullista tasoa ensiarvoisen tärkeänä. Tulevina vuosina on hyvä selvittää, voitaisiinko tieteellistä tutkimuksen toteuttamismahdollisuuksia tukea porrastamalla tietolupien maksuja. Findatan käsityksen mukaan sekä kansallinen maksusääntely että EU:n datanhallinta-asetus mahdollistaisivat pienemmät maksuluokat tieteelliselle tutkimukselle. Myös akateemista tutkimusta voitaisiin tukea esimerkiksi asettamalla dataa saataville alennettuun hintaan tai maksutta erityisesti oppilaitoksille.

Lisäksi on varmistettava, että maksujen määrittämisessä huomioidaan vain sellaiset kustannukset, jotka EU:n datanhallinta-asetuksen mukaan voidaan huomioida.

Ehdotamme lausunnossamme uutta maksua tietopyyntöjen muuttamisesta, kuten tietojen lisäämisestä aggregoitujen tilastotietojen tuottamiseksi. Arvioimme näiden muutosten työmäärän olevan 40 prosenttia uuden tietopyyntöhakemuksen käsittelystä. Ehdottamamme maksu tälle on 1 000 euroa.

Esitämme myös, että uusi maksuasetus olisi voimassa vähintään kaksi vuotta. Tämä parantaisi hintojen ennakoitavuutta meille ja asiakkaillemme.

Lausuntoja annettiin yhteensä 29

Lausuntomme kokonaisuudessaan sekä muut asetukseen annetut lausunnot ovat luettavissa lausuntopalvelu.fi-sivulla.

Lisätietoja

Tietosuojavastaava

STM:n maksuasetus Findatan hinnoista vuodelle 2024 on lausuttavana

13.11.2023
Tietolupien ja palveluidemme hinnat perustuvat sosiaali- ja terveysministeriön asetukseen Sosiaali- ja terveysalan tietolupaviranomaisen… Lue lisää STM:n maksuasetus Findatan hinnoista vuodelle 2024 on lausuttavana

Hinnasto

25.10.2019
Palveluidemme hinnat perustuvat sosiaali- ja terveysministeriön asetukseen Sosiaali- ja terveysalan tietolupaviranomaisen suoritteiden… Lue lisää Hinnasto