THL:n tilasto- ja analyysipalvelut osaksi Findatan yhden luukun palvelua 1.1.2023 alkaen

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) tilasto- ja analyysipalvelujen tilaaminen keskitetään Findataan 1.1.2023 alkaen. Samalla sosiaali- ja terveydenhuoltoa sekä terveyttä ja hyvinvointia koskevien tilastotaulukoiden tilaaminen ja tuottaminen yhdenmukaistuvat.  

Findatasta voi hakea toisiolain mukaisesti anonymisoituja tilastotaulukoita THL:n ja muiden toisiolaissa mainittujen viranomaisten aineistoista. Tiedot eivät sisällä henkilötietoja tai muita salassa pidettäviä tietoja. Ennen tilastotaulukon luovuttamista asiakkaalle tiedot anonymisoidaan Findatan anonymisointiperiaatteiden mukaisesti.

Palvelun hinnoittelu määräytyy Findatan hinnaston ja käytetyn työajan perusteella.

”Uusi toimintatapa on täysin käynnissä 1.1.2023 lähtien. Findatalle voi tehdä tietopyyntöjä THL:n rekisteriaineistoista jo nyt”, kertovat THL:n tiedonvälittäjät-osaston johtaja Sirpa Soini sekä Findatan johtaja Johanna Seppänen.

THL siirtää myös tilasto- ja analyysipalvelunsa vanhat asiakkuudet Findatan hoidettavaksi 1.1.2023 alkaen. Useimmiten tietoja on pyydetty THL:n hoitoilmoitusrekisteristä ja Avohilmosta. THL jatkaa taustapalveluiden tuottamista Findatalle eli esimerkiksi koostaa rekistereistään Findatan kautta tilatut tiedot. 

THL on edelleen Suomen suurin terveyden ja hyvinvoinnin avoimen datan jakelija

Tilastoja kannattaa tilata Findatasta silloin, jos vastaus kysymykseen ei löydy THL:n avoimen datan tilastoista ja tietokannoista.

Vaikka tilasto- ja analyysipalvelujen tilaaminen keskittyy vastedes Findataan, THL tarjoaa edelleen tuottamaansa ja kokoamaansa tietoa avoimesti ja maksutta eri käyttäjille verkkosivuillaan ja rajapintojen kautta ja edistää näin sosiaali- ja terveysalan tietovarantojen laaja-alaista käyttöä. Myös avoimena datana julkaistavat tiedot ovat täysin anonyymejä.

”Olemme Suomen suurin terveyden ja hyvinvoinnin avoimen datan jakelija ja pyrimme kasvattamaan avoimen datan valikoimaamme entisestään yhteistyökumppaneidemme tarpeita kuunnellen”, kertoo THL:n analytiikkatiimin tiimipäällikkö Antti Tuomi-Nikula.

Aiheesta lisää 

Lisätietoja

Sirpa Soini
tiedonvälittäjät-osaston johtaja
puh. 029 524 6170
THL
etunimi.sukunimi@thl.fi

Johanna Seppänen
johtaja
puh. 029 524 6020
Findata
etunimi.sukunimi@findata.fi