Tietolupahakemusten käsittely uudistui Findatassa, arvioimme saapuvien hakemusten käsittelykelpoisuuden noin viikossa

Uudistuksen myötä sellaiset tietolupahakemukset, joihin on täytetty käsittelyyn tarvittavat tiedot, etenevät jonossa nopeammin. Hakijat voivat itse täydentää aiemmin jätetyn hakemuksen verkkosivuiltamme löytyvien kriteerien ja ohjeiden avulla.

”Kävimme kesän aikana koko tietolupahakemusjonon läpi ja siirsimme käsittelykelpoiset hakemukset odottamaan varsinaista käsittelyä. Tämän myötä noin 20 prosenttia jonossa olevista hakemuksista siirtyi suoraan käsittelyyn”, sanoo Aineistopalveluiden päällikkö Mervi Siltanen.

Jotta käsittelykelpoiset hakemukset saadaan etenemään mahdollisimman nopeasti myös jatkossa, kaikki tietolupahakemukset käydään läpi noin viikon sisällä niiden saapumisesta ja jaotellaan kahteen ryhmään: käsittelykelpoisiin hakemuksiin ja täydennystä vaativiin hakemuksiin.

Käsittelykelpoisiin hakemuksiin on täytetty käsittelyyn tarvittavat tiedot. Nämä hakemukset siirtyvät suoraan odottamaan käsittelyä. Lähetämme hakijalle sähköpostiviestin 10 arkipäivän sisällä hakemuksen jättämisestä, mikäli hakemus on käsittelykelpoinen.

Tällä hetkellä käsittelykelpoiseksi arvioitujen hakemusten jonotusaika on 1–2 kuukautta. 

Täydennystä vaativat hakemukset jäävät odottamaan henkilökohtaista ohjausta, jossa asiantuntijamme ottaa yhteyttä ja lähettää yksityiskohtaisen täydennyspyynnön ja -ohjeet hakijalle.

Tällä hetkellä henkilökohtaista ohjausta odottavien hakemusten jonotusaika on noin 12 kuukautta. Päivitämme hakemuskäsittelyn jonotilanteen noin kahden viikon välein etusivulle.

”Suosittelemme vahvasti, että jonossa olevat hakijat täydentäisivät itse hakemustaan jo ennen yhteydenottoa ja täydennyspyyntöä. Silloin voimme keskittää resursseja esitarkastuksen sijaan varsinaiseen hakemuskäsittelyyn”, Siltanen sanoo.

Automaattiset statusviestit hakemusten tilasta ovat työn alla, mutta niiden käyttöönoton aikataulusta ei ole valitettavasti vielä tietoa.

Hakemuksen käsittelyä voi nopeuttaa täydentämällä puuttuvat tiedot

Hakija voi täydentää jonossa olevaa hakemustaan itse ennen yhteydenottoamme.

Käsittelykelpoisen hakemuksen kriteerit näet sivulta: Ohje tietolupahakemuksen täyttämiseen

Jos haluat täydentää lähettämääsi hakemusta, pyydä meitä palauttamaan hakemuksesi lähettämällä sähköposti osoitteeseen info@findata.fi. Kirjoita viestin otsikoksi Hakemuksen palautus ja hakemuksesi diaarinumero (esim. Hakemuksen palautus THL/XXXX/14.0X.00/202X).

Huomioithan, että:

  • Emme vastaanota täydennettäviä tietoja sähköpostitse, vaan ne tulee täydentää itse hakemukseen.
  • Hakemus voi täydennyksistä huolimatta jäädä odottamaan henkilökohtaista ohjausta, mikäli siinä on vielä puutteita tai epäselvyyksiä. 
  • Et menetä jonopaikkaasi täydentämällä hakemusta omatoimisesti.