Toisiolain tulkinnat -työpajasarjan loppuraportti on nyt luettavissa

Keväällä 2022 järjestettiin Sitran, STM:n ja Findatan yhteishankkeena Toisiolain tulkinnat -työpajasarja, jonka tarkoituksena oli selkeyttää toisiolakia sitä tulkitseville toimijoille. Työpajasarjassa käsiteltiin toisiolakia työpajasarjaan osallistuneiden tahojen esittämien kysymysten pohjalta.

Kysymykset keskittyivät tieteellisen tutkimuksen käyttötarkoitukseen. Tieteellinen tutkimus onkin toisiolain nojalla tähän mennessä tehtyjen tietolupahakemusten ylivoimaisesti suosituin käyttötarkoitus.

Loppuraportti kokoaa yhteen sarjan työpajoissa käytyjä keskusteluja Findatan toimivallasta, tietolupahakemuksen ja aineiston käsittelyprosesseista, tutkimustoiminnasta, henkilötiedoista ja suostumuksesta sekä tietoturvallisista käyttöympäristöistä.

Työpajasarjan viimeisessä kokoavassa osassa käytiin läpi, mitä sarjan aikana oli saatu aikaiseksi ja mitä toisiolain tulkintoja oli saatu selkeytettyä. Nämä selkeytetyt tulkinnat on myös koottu raporttiin. Lisäksi raportin liitteenä on kooste työpajoissa esitetyistä kysymyksistä ja niihin annetuista vastauksista. Työpajasarjan loppuraportin on koostanut Deloitte Oy.

Lue lisää:

Lisätietoja:

Lisää henkilöitä