Päivitetty 04.07.2021

Hinnasto

Kokonaishinta Sosiaali- ja terveysalan tietolupaviranomainen Findatan palveluista muodostuu neljästä tekijästä

 1. Findatan tietopyyntöä koskevan päätöksen maksu tai tietolupamaksu
 2. Rekisterinpitäjien kustannukset aineiston poimimisesta ja toimittamisesta, kunkin rekisterinpitäjän omien säännösten mukaisesti
 3. Findatan aineistonkäsittelyyn käytetty työaika tietojen yhdistelystä, esikäsittelystä, pseudonymisoinnista ja anonymisoinnista
 4. Etäkäyttöympäristön käyttömaksu tietoluvan saajille

Hinnat vuonna 2021

Findatan hinnat perustuvat Sosiaali- ja terveysministeriön asetukseen Sosiaali- ja terveysalan tietolupaviranomaisen suoritteiden maksullisuudesta.

Etäkäyttöympäristöä lukuun ottamatta palvelujen hinnat ovat omakustannearvoon perustuvia julkisoikeudellisia suoritteita (alv 0 %). Etäkäyttöympäristön palvelujen hinnat ovat liiketaloudellisesti hinnoiteltuja maksullisia suoritteita (alv +24 %).

Pidätämme oikeuden muutoksiin etäkäyttöympäristön hinnoissa, mikäli syntyy Findatan toiminnasta riippumattomia etäkäyttöympäristön hankintakustannusten muutoksia.

Päätökset ja luvat

 • Tietopyyntöä koskeva päätös
  Hinta: 1 000,00 euroa
  Arvonlisävero: 0 %
 • Tietolupa luvanhakijalle, jonka toimipaikka on Suomessa tai muussa EU- tai ETA-maassa
  Hinta: 1 000,00 euroa
  Arvonlisävero: 0 %
 • Tietolupa luvanhakijalle, jonka toimipaikka on muussa kuin EU- tai ETA-maassa
  Hinta: 3 000,00 euroa
  Arvonlisävero: 0 %
 • Opinnäytetyöhön liittyvä tietolupa ja tietopyyntöä koskeva päätös hakijalle, jonka kotipaikka on Suomessa tai muussa EU- tai ETA-maassa
  Hinta: 250,00 euroa
  Arvonlisävero: 0 %

  • Opinnäytetyöhön liittyvää hintaa sovelletaan, jos hakemuksessa on kyse tutkimusprojektista, josta tuotetaan yksi opinnäytetyö
  • Jos hakemuksessa on kyse hankkeesta, jossa tuotetaan useampi kuin yksi opinnäytetyö tai hankkeesta, jossa tuotetaan yksi tai useampi opinnäytetyö ja muita tuotoksia, veloitetaan normaali tietopyyntöpäätös- tai tietolupamaksu (1 000,00 euroa).
 • Tietoluvan muutos (luvan voimassaoloajan pidentäminen ja/tai tietoluvan nojalla luovutetun aineiston käsittelyyn oikeutettujen henkilöiden lisääminen)
  Hinta: 350,00 euroa
  Arvonlisävero: 0 %
 • Raukeavan tietopyynnön tai tietolupahakemuksen käsittelykulut (käsittelyn aloittamisen jälkeen peruutetusta tai täydentämättä jätetystä tietopyynnöstä ja tietolupahakemuksesta veloitetaan tehtyä työmäärää vastaava osuus)
  Hinta: 75,00 euroa/tunti
  Arvonlisävero: 0 %
 • Findatan aineistokäsittelyn maksu (tuntiperusteinen maksu tietojen yhdistelystä, esikäsittelystä, pseudonymisoinnista ja anonymisoinnista)
  Hinta: 115,00 euroa/tunti
  Arvonlisävero: 0 %

Etäkäyttöympäristö

Huom! Etäkäyttöympäristö on tietolupakohtainen. Kunkin luvan mukaisesta etäkäyttöympäristöstä laskutetaan erikseen, eikä samaa etäkäyttöympäristöä ole mahdollista käyttää usean eri tietoluvan aineistojen analysointiin.

 • Etäkäyttöympäristön konepaketti S (small): 8 GB RAM, 4 ydintä
  Hinta: 187,50 euroa/kk (2 250,00 euroa/vuosi)
  Arvonlisävero: +24 %
 • Etäkäyttöympäristön konepaketti M (medium): 16 GB RAM, 6 ydintä
  Hinta: 229,17 euroa/kk (2 750,00 euroa/vuosi)
  Arvonlisävero: +24 %
 • Etäkäyttöympäristön konepaketti L (large): 32 GB RAM, 8 ydintä
  Hinta: 291,67 euroa/kk (3 500,00 euroa/vuosi)
  Arvonlisävero: +24 %
 • Etäkäyttöympäristön konepaketti XL: 64 GB RAM, 8 ydintä
  Hinta: 460,42 euroa/kk (5 525,00 euroa/vuosi)
  Arvonlisävero: +24 %
 • Etäkäyttöympäristön tekninen räätälöinti, esim. XL-konekapasiteetin ylittävä laskentakapasiteetti
  Hinta: erillisen tarjouksen mukaan
  Arvonlisävero: +24 %
 • Etäkäyttöympäristön räätälöinnin työaikakustannukset, esim. käyttäjien omien työkalujen asennus etäkäyttöympäristön konepakettiin (käyttäjien omilla lisensseillä)
  Hinta: 115,00 euroa/tunti
  Arvonlisävero: +24 %

Laskutamme muiden kuin Findatan myöntämien lupien nojalla pystytettävän etäkäyttöympäristön aineistojen vastaanottamiseen, tarkistamiseen ja etäkäyttöympäristöön siirtämiseen liittyviä kustannuksia 2 työtuntia (115 e/h) = 230 euroa.

Kaikissa konepaketeissa on oletuksena seuraavat tallennustilat:

 • Work: 300 GB
 • Data: 300 GB
 • Backup: 5 GB
 • Output: 10 GB

Laskutus

1. Findatan tietopyyntöä koskevan päätöksen maksu tai tietolupamaksu

 • Laskutamme tietopyyntöä koskevan päätöksen ja tietolupamaksun, kun päätös tai lupa on myönnetty.

2. Aineiston poimiminen, käsittely ja toimitus

 • Selvitämme rekisterinpitäjien kustannukset aineiston poimimisesta ja toimittamisesta tietopyyntö- ja tietolupakäsittelyn yhteydessä ja välitämme tiedon hakijalle. Käsittelyn yhteydessä annamme hakijalle enimmäisarvion Findatan aineistonkäsittelyyn käytettävän työajan kustannuksista.
 • Laskutamme rekisterinpitäjien kustannukset ja Findatan aineistonkäsittelyyn käytetyn työajan kustannukset, kun aineistot on luovutettu päätöksen tai tietoluvan saajan käyttöön.
 • Findata pidättää oikeuden ennakkolaskutukseen rekisterinpitäjien kustannuksista ja Findatan aineistonkäsittelyn työajan arvioiduista kustannuksista, kun kustannusarvioiden summa yhteensä ylittää 5 000,00 euroa.

3. Etäkäyttöympäristön käyttömaksu

 • Laskutamme etäkäyttöympäristön käyttömaksun kuukausittain, käyttökuukausien mukaan.
 • Pidätämme oikeuden etäkäyttöympäristön palvelujen hinnanmuutoksiin, mikäli syntyy Findatan toiminnasta riippumattomia etäkäyttöympäristön hankintakustannusten muutoksia.

Maksuajat ja maksuehdot

Laskun maksuaika suomalaisille asiakkaille on 21 päivää, ulkomaisille asiakkaille 30 päivää.

Erääntyneestä laskusta Findata perii vuotuista viivästyskorkoa sen määräisenä kuin korkolain (633/1982) 4 §:ssä säädetään ja noudattaen mitä viivästyskoron perimisestä korkolaissa muuten säädetään. Viivästyskoron sijasta Findata voi periä 10 euron suuruisen viivästysmaksun, jos viivästyskoron määrä jää tätä pienemmäksi.

LisätietoaSosiaali- ja terveysministeriön asetus Sosiaali- ja terveysalan tietolupaviranomaisen suoritteiden maksullisuudesta 1168/2020 (avautuu uuteen ikkunaan)