Valvira on siirtänyt toisiolain mukaisen lupatoimivaltansa Findatalle

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira on siirtänyt 17.3.2023 toisiolain mukaisen lupatoimivaltansa Sosiaali- ja terveysalan tietolupaviranomainen Findatalle.

Findata käsittelee jatkossa Valviran puolesta myös sellaiset tietolupa- ja muutoshakemukset, jotka koskevat vain Valviran rekisterinpidossa olevia tietoja.

Toisiolakia sovelletaan seuraaviin Valviran rekistereihin:

  • Terveydenhuollon ammattihenkilörekisteri
  • Sosiaalihuollon ammattihenkilörekisteri
  • Yksityisiä sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden tuottajia ja itsenäisiä ammatinharjoittajia koskeva rekisteri
  • Sosiaali- ja terveydenhuollon toimintayksiköiden ja ammattihenkilöiden ohjaus- ja valvontatoiminnassa syntyneet ratkaisut, kuten toiminnan rajoittamista koskevat päätökset.

Valvira antaa hakijoille edelleen toisiolain mukaista neuvontaa rekisteriensä tietosisällöistä ja niiden soveltuvuudesta suunniteltuun käyttötarkoitukseen.

Jos aiot hakea lupaa Valviran aineistoihin, kannattaa olla yhteydessä suoraan Valviraan ennen hakemuksen jättämistä. Hyödynnä poimintakuvauslomaketta, joka on ladattavissa osoitteesta: findata.fi/poimintakuvauslomake (Word-dokumentti, 56 kt).

Lisätietoa