Toisiolain tulkintoja selkeyttävä työpajasarja käynnistyi

Maanantaina 25.4.2022 käynnistyi Sitran, STM:n ja Findatan yhteishanke, jonka tarkoitus on selkeyttää toisiolakia sitä tulkitseville toimijoille. Hankkeen pääasiallisena tavoitteena on saada kaikille yhtenäinen käsitys lain reunaehdoista, jotta tutkimuksen tekeminen olisi nykyistä sujuvampaa.

Osallistujia hankkeen ensimmäisessä työpajassa oli yhteensä 16 henkilöä. Mukana oli edustus kaikilta erityisvastuualueilta, sote-kuntayhtymä Keusotesta sekä Itä-Suomen yliopistosta.

Työpaja keskittyi peruskäsitteiden selkeyttämiseen sekä Findatan ja muiden toimijoiden väliseen toimivallan jakoon. Ymmärrystä kertyi siitä, milloin toiminnassa on kyse toisiolaista, milloin muun tutkimuslainsäädännön ja milloin muun, esim. tietosuojalainsäädännön soveltamisesta.

Tutkimusta ja tietosuojaa koskevia katsauksia on suunniteltu myös työpajasarjan loppupuolelle, jolloin niihin on mahdollisuus paneutua vielä tarkemmin.

Ymmärrystä kertyi siitä, milloin toiminnassa on kyse toisiolaista, milloin muun tutkimuslainsäädännön ja milloin muun, esim. tietosuojalainsäädännön soveltamisesta.

Parituntisen työpajan aikana käytiin myös vilkasta keskustelua erityisesti Findatan tuoreesta toimivaltaa koskevasta linjauksesta. Ymmärrettiin, että Findata käsittelee tietolupahakemuksen silloinkin, kun yhdistäminen tehdään rekisterinpitäjälle eri aikaan osoitetuilla hakemuksilla. Tutkimus koskee tällöinkin usean rekisterinpitäjän tietoja.

Samalla kannettiin huolta siitä, muuttuuko rekisteritietojen yhdistäminen monimutkaisemmaksi kuin aiemmin. Asiaan palattaneen vielä myöhemmin STM:n asiakasprosessin määrittelytyössä.

Työpajat jatkuvat jo torstaina 28.4., jolloin käsitellään luvitustoiminnan reunaehtoja sekä toiminnassa ilmenneitä haasteita ja mahdollisia pullonkauloja.

Yhteistyössä mukana

  • Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri
  • Itä-Suomen yliopisto
  • Keski-Uudenmaan sote Keusote
  • Pirkanmaan sairaanhoitopiiri
  • Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri
  • Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri
  • Sitra
  • Sosiaali- ja terveysministeriö
  • Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri

Katso myös

Findata vastaa hakemuksesta ja päätöksestä, mikäli toisiolain alaisia tietoja yhdistetään

11.04.2022
Linjauksemme toisiolakiin liittyvästä lupatoimivallasta on täsmentynyt. Findata vastaa hakemuksesta ja lupapäätöksestä aina, kun toisiolain piiriin kuuluvien rekisterinpitäjien tietoja yhdistetään. Toimivaltaista viranomaista arvioitaessa tulee siis huomioida kaikki hakemukseen liittyvät toisiolain alaiset tiedot. ”Tietolupia… Lue lisää Findata vastaa hakemuksesta ja päätöksestä, mikäli toisiolain alaisia tietoja yhdistetään

Hallinto-oikeudelta ensimmäinen päätös toisiolain soveltamisesta

30.03.2022
Suomen Terveystalo Oy oli hakenut Sosiaali- ja terveysalan tietolupaviranomainen Findatalta toisiolain (552/2019) mukaista tietolupaa. Hakemuksella haettiin yleisluontoista lupaa potilastietojen käyttöön RWD (Real World Data) -tutkimusprojekteissa. Findata piti hakemusta toisiolain vastaisena ja hylkäsi… Lue lisää Hallinto-oikeudelta ensimmäinen päätös toisiolain soveltamisesta

Toisiolain soveltaminen on yhteistyötä luvanhakijan, rekisterinpitäjien ja Findatan välillä

08.03.2022
Lupatoimivalta sote-tietojen toissijaisessa käytössä on ollut keskitetty Findatalle huhtikuusta 2020 lähtien aina silloin, kun aineistoja tarvitaan usealta rekisterinpitäjältä tai yksityiseltä sektorilta. Vaikka varsinaisia lupahakemuksia tarvitseekin usean sijaan enää yhden, on yhteistyö… Lue lisää Toisiolain soveltaminen on yhteistyötä luvanhakijan, rekisterinpitäjien ja Findatan välillä