Tietoturvalliset käyttöympäristöt Toisiolain tulkinnat -työpajasarjan kolmantena teemana

Yhteistyöhankkeen puolivälissä pidettyä työpajaa taustoitti Findatan ICT-päällikkö Heikki Lanu. Osallistujajoukko oli jälleen laaja ja keskustelua käytiin erityisesti siitä, missä tilanteissa sote-palveluntarjoajan rekisteritietoja tulee käsitellä toisiolain mukaisessa tietoturvallisessa käyttöympäristössä.

Toisiolain tietoturvallisia käyttöympäristöjä koskevat vaatimukset toimeenpanevat kansallisesti – ensimmäistä kertaa STM:n hallinnonalalla – EU:n yleisestä tietosuoja-asetuksesta (GDPR) johdettuja vaatimuksia mm. asianmukaisista teknisistä ja organisatorisista suojatoimista. GDPR on ollut voimassa velvoittavana jo toukokuusta 2018 lähtien.

Toisiolaki on tullut asteittain voimaan 1.5.2019 alkaen ja tietoturvallisia käyttöympäristöjä koskeva siirtymäaika päättyi 1.5.2022. Findatan antama määräys tarjoaa kriteeristön lain vaatimusten arvioimiseen.

Toisiolain vaatimusta tietoturvallisesta käyttöympäristöstä ei tarvitse noudattaa, jos tietoja käsitellään tietojohtamisen tarkoituksessa.

Määräyksen osalta taustoitettiin, että riittävän tarkoilla määrityksillä turvaamaan palveluntarjoajien tasapuolinen kohtelu. Muiden palveluntarjoajien käyttöympäristöjä on Valviran Toini-rekisterissä tällä hetkellä yhteensä neljä.

Työpajassa pureuduttiin myös tietojohtamisen käyttötarkoitukseen. Tuotiin esille, ettei toisiolain vaatimusta tietoturvallisesta käyttöympäristöstä tarvitse noudattaa, jos tietoja käsitellään tietojohtamisen tarkoituksessa.

Sitran ja STM:n edustajat taustoittivat tietojohtamista koskevan säännöksen lähtökohtia, jotta säännöksen soveltaminen käytännössä esiintyvissä pulmatilanteissa olisi yksinkertaisempaa.

Yhteistyössä mukana

  • Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri
  • Itä-Suomen yliopisto
  • Keski-Uudenmaan sote Keusote
  • Pirkanmaan sairaanhoitopiiri
  • Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri
  • Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri
  • Sitra
  • Sosiaali- ja terveysministeriö
  • Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri

Katso myös

Toisiolain tulkinnat -työpajasarjan toisessa osassa keskityttiin prosesseihin ja kustannuksiin

05.05.2022
Torstaina 28.4. järjestettiin toisiolain tulkintoja selkeyttävän yhteishankkeen toinen työpaja, jonka teemana oli luvitustoiminta ja maksut. Yleiskatsauksen lisäksi pyrittiin saavuttamaan yhteisymmärrys prosessin etenemisestä ja eri osapuolten rooleista siinä. Työpajassa käytiin läpi hakemus-… Lue lisää Toisiolain tulkinnat -työpajasarjan toisessa osassa keskityttiin prosesseihin ja kustannuksiin

Toisiolain tulkintoja selkeyttävä työpajasarja käynnistyi

28.04.2022
Maanantaina 25.4.2022 käynnistyi Sitran, STM:n ja Findatan yhteishanke, jonka tarkoitus on selkeyttää toisiolakia sitä tulkitseville toimijoille. Hankkeen pääasiallisena tavoitteena on saada kaikille yhtenäinen käsitys lain reunaehdoista, jotta tutkimuksen tekeminen olisi nykyistä… Lue lisää Toisiolain tulkintoja selkeyttävä työpajasarja käynnistyi

Hallinto-oikeudelta ensimmäinen päätös toisiolain soveltamisesta

30.03.2022
Suomen Terveystalo Oy oli hakenut Sosiaali- ja terveysalan tietolupaviranomainen Findatalta toisiolain (552/2019) mukaista tietolupaa. Hakemuksella haettiin yleisluontoista lupaa potilastietojen käyttöön RWD (Real World Data) -tutkimusprojekteissa. Findata piti hakemusta toisiolain vastaisena ja hylkäsi… Lue lisää Hallinto-oikeudelta ensimmäinen päätös toisiolain soveltamisesta