Toisiolain tulkinnat -työpajasarjan toisessa osassa keskityttiin prosesseihin ja kustannuksiin

Torstaina 28.4. järjestettiin toisiolain tulkintoja selkeyttävän yhteishankkeen toinen työpaja, jonka teemana oli luvitustoiminta ja maksut. Yleiskatsauksen lisäksi pyrittiin saavuttamaan yhteisymmärrys prosessin etenemisestä ja eri osapuolten rooleista siinä.

Työpajassa käytiin läpi hakemus- ja aineistokäsittelyä, niiden käytäntöjä sekä avattiin erilaisia rekisterinpitäjiä koskevia määräaikoja, jotka osaltaan vaikuttavat prosessin kestoon. Osapuolia on usein hyvin monia, ja jokaisen toiminta vaikuttaa kokonaisuuteen. Keskustelussa korostettiin Findatan ja rekisterinpitäjien yhteistyön tärkeyttä ja tuotiin esille siinä jo saavutettuja tuloksia, kuten Findatan tekemät ehdolliset päätökset epävarmojen aineistojen osalta.

Lisäksi tarkasteltiin lupien ja poimintojen kokonaiskustannuksia. Työryhmän jäsenistä Varsinais-Suomen edustaja esitteli heillä jo käytössä olevaa hinnastoa ja ilmoittautui mukaan kustannusten läpinäkyvyyttä koskevaan jatkokehitystyöhön.

Keskustelussa nousi esiin mm. ehdotus rekisterinpitäjien valmiista kustannusarvioista tietyn tyyppisiin poimintoihin sekä Findatan valmisaineistopaketit kysytyimmistä aineistoista.

Rekisterinpitäjiltä toivottiin tietoa niiden myöntämistä tietoluvista, lupaprosessin kestosta ja rekisterinpitäjien myöntämien tietolupien ja aineistonpoimintojen hinnoista.

Keskustelua käytiin myös siitä, millä tavoin Findatan ja rekisterinpitäjien yhteistyötä voitaisiin tulevaisuudessa kehittää, jotta lupien ja aineistojen saamisen aikatauluissa ilmenneitä haasteita kyettäisiin ratkaisemaan yhdessä yhteisten asiakkaiden hyödyksi.

Keskustelussa nousi esiin mm. ehdotus rekisterinpitäjien valmiista kustannusarvioista tietyn tyyppisiin poimintoihin sekä Findatan valmisaineistopaketit kysytyimmistä aineistoista. Ne luonevat pohjaa entistä sujuvammalle yhteistyölle.

Yhteinen pyrkimys on jo selkeä: tuottaa hyviä aineistoja laadukkaan tutkimuksen aikaansaamiseksi suomalaisista rekisteriaineistoista. Keskustelu jatkuu torstaina 5.5. järjestettävässä työpajassa, jossa käsitellään tietoturvallisia käyttöympäristöjä ja niiden vaatimuksia.

Yhteistyössä mukana

  • Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri
  • Itä-Suomen yliopisto
  • Keski-Uudenmaan sote Keusote
  • Pirkanmaan sairaanhoitopiiri
  • Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri
  • Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri
  • Sitra
  • Sosiaali- ja terveysministeriö
  • Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri

Katso myös

Toisiolain tulkintoja selkeyttävä työpajasarja käynnistyi

28.04.2022
Maanantaina 25.4.2022 käynnistyi Sitran, STM:n ja Findatan yhteishanke, jonka tarkoitus on selkeyttää toisiolakia sitä tulkitseville toimijoille. Hankkeen pääasiallisena tavoitteena on saada kaikille yhtenäinen käsitys lain reunaehdoista, jotta tutkimuksen tekeminen olisi nykyistä… Lue lisää Toisiolain tulkintoja selkeyttävä työpajasarja käynnistyi

Findata vastaa hakemuksesta ja päätöksestä, mikäli toisiolain alaisia tietoja yhdistetään

11.04.2022
Linjauksemme toisiolakiin liittyvästä lupatoimivallasta on täsmentynyt. Findata vastaa hakemuksesta ja lupapäätöksestä aina, kun toisiolain piiriin kuuluvien rekisterinpitäjien tietoja yhdistetään. Toimivaltaista viranomaista arvioitaessa tulee siis huomioida kaikki hakemukseen liittyvät toisiolain alaiset tiedot. ”Tietolupia… Lue lisää Findata vastaa hakemuksesta ja päätöksestä, mikäli toisiolain alaisia tietoja yhdistetään

Hallinto-oikeudelta ensimmäinen päätös toisiolain soveltamisesta

30.03.2022
Suomen Terveystalo Oy oli hakenut Sosiaali- ja terveysalan tietolupaviranomainen Findatalta toisiolain (552/2019) mukaista tietolupaa. Hakemuksella haettiin yleisluontoista lupaa potilastietojen käyttöön RWD (Real World Data) -tutkimusprojekteissa. Findata piti hakemusta toisiolain vastaisena ja hylkäsi… Lue lisää Hallinto-oikeudelta ensimmäinen päätös toisiolain soveltamisesta